Mức độ 2  Cấp Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy mô dưới 3 triệu lít/năm) - Ký hiệu thủ tục: 2.001646.000.00.00.H50

Lượt xem: 608
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

Sở Công Thương

Địa chỉ cơ quan giải quyết Bộ phận một cửa Sở Công thương tỉnh Quảng Trị
Lĩnh vực Công nghiệp tiêu dùng
Cách thức thực hiện
  • Trực tiếp
Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết
    Trực tiếp
  • 15 Ngày làm việc

Ðối tượng thực hiện Tổ chức
Kết quả thực hiện
  • Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy mô dưới 3 triệu lít/năm)
Phí

 phí thẩm định: Phí thẩm định: 2.200.000 đồng/lần thẩm định/hồ sơ

Lệ phí

Theo quy định của Bộ Tài chính (nếu có):

Căn cứ pháp lý
  • Về kinh doanh rượu Số: Nghị định 105/2017/NĐ-CP

  • +Doanh nghiệp sản xuất rượu công nghiệp nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy mô dưới 3 triệu lít/năm) trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc trực tuyến (nếu đủ điều kiện áp dụng) cho Sở Công Thương;

  • + Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Công Thương xem xét, thẩm định và cấp giấy phép cho thương nhân. Trường hợp từ chối cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. Trường hợp chưa đủ hồ sơ hợp lệ, trong vòng 03 ngày, làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, cơ quan cấp giấy phép phải có văn bản yêu cầu bổ sung.

Tên giấy tờMẫu đơn, tờ khaiSố lượng
Bản sao bằng cấp, giấy chứng nhận chuyên môn và quyết định tuyển dụng hoặc hợp đồng lao động của cán bộ kỹ thuật Bản chính: 0
Bản sao: 1
Bản liệt kê tên hàng hóa rượu kèm theo bản sao nhãn hàng hóa rượu mà doanh nghiệp sản xuất hoặc dự kiến sản xuất. Bản chính: 1
Bản sao: 0
Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương. Bản chính: 0
Bản sao: 1
Bản sao Giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy hoặc Giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm (đối với rượu chưa có quy chuẩn kỹ thuật); bản sao Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm. Bản chính: 0
Bản sao: 1
Bản sao Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc giấy xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường hoặc giấy xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường do cơ quan có thẩm quyền cấp. Bản chính: 0
Bản sao: 1
Đơn đề nghị cấp Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp. ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP ( MẪU SỐ 01) (1).docx
Bản chính: 1
Bản sao: 0

File mẫu:

  • Đơn đề nghị cấp Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp Tải về

+ Là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật. + Có dây chuyền máy móc, thiết bị, quy trình công nghệ sản xuất rượu đáp ứng quy mô dự kiến sản xuất. + Bảo đảm các điều kiện về an toàn thực phẩm theo quy định. + Bảo đảm các điều kiện về bảo vệ môi trường theo quy định. + Đáp ứng các quy định về ghi nhãn hàng hóa rượu. + Có cán bộ kỹ thuật có trình độ, chuyên môn phù hợp với ngành, nghề sản xuất rượu.

In phiếu hướng dẫn In TTHC Bộ câu hỏi thường gặp