Mức độ 2  Thay đổi địa chỉ trụ sở của Trung tâm hòa giải thương mại từ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương này sang tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác - Ký hiệu thủ tục: 1.005147.000.00.00.H50

Lượt xem: 130
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

Sở Tư Pháp

Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Hòa giải thương mại
Cách thức thực hiện

Hồ sơ nộp trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính.

Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết

Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ; trường hợp từ chối thì phải thông báo lý do bằng văn bản.

Ðối tượng thực hiện Tổ chức
Kết quả thực hiện

Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm hòa giải thương mại.

Phí

Không quy định

Lệ phí

Không quy định:

Căn cứ pháp lý

 

- Trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày văn bản chấp thuận của Bộ Tư pháp về việc thay đổi địa chỉ trụ sở từ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương này sang tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác có hiệu lực, Trung tâm hòa giải thương mại thực hiện đăng ký hoạt động tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Trị

- Sở Tư pháp nơi Trung tâm đặt địa chỉ trụ sở mới thẩm tra và xem xét cấp Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm hòa giải thương mại.

- Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày được cấp Giấy đăng ký hoạt động mới, Trung tâm hòa giải thương mại có văn bản thông báo cho Sở Tư pháp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi Trung tâm đăng ký hoạt động trước khi thay đổi địa chỉ trụ sở. Sở Tư pháp ra quyết định thu hồi Giấy đăng ký hoạt động đã cấp cho Trung tâm.
- Giấy đề nghị đăng ký hoạt động theo mẫu do Bộ Tư pháp ban hành;- Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu Giấy phép thành lập Trung tâm;- Giấy tờ chứng minh về trụ sở của Trung tâm.
File mẫu:

  • Giấy đề nghị đăng ký hoạt động theo mẫu do Bộ Tư pháp ban hành Tải về

Trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày văn bản chấp thuận của Bộ Tư pháp về việc thay đổi địa chỉ trụ sở từ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương này sang tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác có hiệu lực.

In phiếu hướng dẫn In TTHC Bộ câu hỏi thường gặp