Mức độ 3  Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại tại Việt Nam - Ký hiệu thủ tục: 2.000001.000.00.00.H50

Lượt xem: 498
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

Sở Công Thương

Địa chỉ cơ quan giải quyết Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả Sở Công thương Quảng Trị
Lĩnh vực Xúc tiến thương mại
Cách thức thực hiện
 • Trực tiếp
 • Trực tuyến
 • Nộp qua bưu chính công ích
 • Nộp HS trực tuyến thông qua Cổng DVC
Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết
  Trực tiếp
 • 7 Ngày

 • Trực tuyến
 • 7 Ngày

 • Nộp qua bưu chính công ích
 • 7 Ngày

Ðối tượng thực hiện Tổ chức
Kết quả thực hiện
 • Công văn xác nhận hoặc không xác nhận
Phí

Không

Lệ phí

Không

Căn cứ pháp lý
 • LUẬT Thương mại Số: Luật 36/2005/QH11

 • Thương nhân, tổ chức gửi hồ sơ đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung tổ chức Hội chợ, Triển lãm thương mại tại Việt Nam đến Sở Công Thương. Hồ sơ đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại phải gửi đến Sở Công Thương chậm nhất 30 (ba mươi) ngày trước ngày khai mạc hội chợ, triển lãm thương mại.

 • Sở Công Thương xác nhận hoặc không xác nhận bằng văn bản việc đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại tại nước ngoài. Trong trường hợp không xác nhận phải nêu rõ lý do.

 • Việc sửa đổi, bổ sung nội dung tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại phải đảm bảo không ảnh hưởng đến quyền lợi của các thương nhân, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Tên giấy tờMẫu đơn, tờ khaiSố lượng
Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung tổ chức Hội chợ, Triển lãm thương mại theo mẫu quy định Bản chính: 1
Bản sao: 0

File mẫu:

 • Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung tổ chức Hội chợ, Triển lãm thương mại Tải về