Mức độ 3  Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại đối với chương trình khuyến mại mang tính may rủi thực hiện trên địa bàn 1 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương - Ký hiệu thủ tục: 2.000002.000.00.00.H50

Lượt xem: 553
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

Sở Công Thương

Địa chỉ cơ quan giải quyết Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả Sở Công thương Quảng Trị
Lĩnh vực Xúc tiến thương mại
Cách thức thực hiện
 • Trực tiếp
 • Trực tuyến
 • - Sử dụng hệ thống dịch vụ công trực tuyến do cơ quan quản lý nhà nước cung cấp.

 • Nộp qua bưu chính công ích
 • Nộp HS trực tuyến thông qua Cổng DVC
Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết
  Trực tiếp
 • 5 Ngày làm việc

 • Trực tuyến
 • 5 Ngày

  - Sử dụng hệ thống dịch vụ công trực tuyến do cơ quan quản lý nhà nước cung cấp.

 • Nộp qua bưu chính công ích
 • 5 Ngày

Ðối tượng thực hiện Tổ chức
Kết quả thực hiện
 • Công văn xác nhận hoặc không xác nhận
Phí

Không

Lệ phí

Không

Căn cứ pháp lý
 • LUẬT Thương mại Số: Luật 36/2005/QH11

 • Nghị định 81/2018/NĐ-CP Số: 81/2018/NĐ-CP

 • - Thương nhân gửi hồ sơ đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại đến Sở Công Thương

 • - Sở Công Thương xem xét, trả lời xác nhận hoặc không xác nhận việc đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại của thương nhân; trong trường hợp không xác nhận phải nêu rõ lý do theo quy định của pháp luật.

 • - Việc sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại phải đảm bảo không ảnh hưởng đến quyền lợi của các khách hàng đã tham gia chương trình trước khi được sửa đổi, bổ sung nội dung.

Tên giấy tờMẫu đơn, tờ khaiSố lượng
Đơn đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại theo mẫu quy định; Mẫu số 06.docx
Bản chính: 1
Bản sao: 0

File mẫu:

 • Đơn đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại Tải về