Mức độ 2  Cấp mới chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản - Ký hiệu thủ tục: 1.002572.000.00.00.H50

Lượt xem: 148
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

Sở Xây dựng

Địa chỉ cơ quan giải quyết

- Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ  trực tiếp tại Sở Xây dựng tỉnh Quảng Trị trong giờ hành chính

Địa chỉ : Số 91 – Trần Hưng Đạo - Phường 1 - Tp. Đông Hà – Quảng Trị.

Lĩnh vực Kinh doanh bất động sản
Cách thức thực hiện

Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

 • Trực tiếp
 • Trực tuyến
 • Nộp qua bưu chính công ích
Số lượng hồ sơ 02 (bộ), trong đó 01 bộ lưu tại đơn vị tổ chức kì thi, 01 bộ gửi về Sở Xây dựng để cấp chứng chỉ.
Thời hạn giải quyết
  Trực tiếp
 • 10 Ngày

  Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

 • Trực tuyến
 • 10 Ngày

  Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

 • Nộp qua bưu chính công ích
 • 10 Ngày

  Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Ðối tượng thực hiện Cá nhân
Kết quả thực hiện
 • Quyết định cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản và Chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản.
Phí

a) Kinh phí dự thi: Hội đồng thi sát hạch quy định căn cứ theo đúng quy định của pháp luật.

b) Kinh phí cấp chứng chỉ: Kinh phí cấp chứng chỉ là 200.000đ (hai trăm ngàn đồng)/chứng chỉ (Theo mục 3 điều 15 của Thông tư số 11/2015/TT-BXD ngày 30/12/2015 của Bộ Xây dựng).

:

Lệ phí

Hai trăm nghìn đồng chẵn: 200.000 đồng (Hai trăm nghìn đồng chẵn)

Căn cứ pháp lý
 • Luật 66/2014/QH13 Số: 66/2014/QH13

 • Thông tư 11/2015/TT-BXD Số: 11/2015/TT-BXD

 • - Căn cứ quyết định phê duyệt danh sách các cá nhân được cấp chứng chỉ, đơn vị tổ chức kỳ thi sát hạch có trách nhiệm chuyển bản phô tô bài thi và hồ sơ của các cá nhân đó về Sở Xây dựng để cấp chứng chỉ.

 • Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Xây dựng tổ chức in và ký phát hành chứng chỉ;

 • - Sở Xây dựng có trách nhiệm lưu giữ hồ sơ của người được cấp chứng chỉ trong thời hạn 10 năm kể từ ngày được cấp chứng chỉ.

 • - Chủ tịch Hội đồng thi (do Giám đốc Sở Xây dựng quyết định thành lập cho từng kỳ thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản) báo cáo Giám đốc Sở Xây dựng về quá trình tổ chức kỳ thi và phê duyệt kết quả thi theo đề nghị của đơn vị tổ chức kỳ thi;

 • - Trên cơ sở báo cáo của Chủ tịch hội đồng thi và kết quả thi do Chủ tịch Hội đồng thi phê duyệt, Giám đốc Sở Xây dựng phê duyệt danh sách các cá nhân được cấp chứng chỉ;Tên giấy tờ

Mẫu đơn, tờ khai

Số lượng

02 ảnh mầu cỡ 4x6cm chụp trong thời gian 06 tháng tính đến ngày đăng ký dự thi, 02 phong bì có dán tem ghi rõ họ tên, số điện thoại, địa chỉ người nhận

 

Bản chính: 2

Bản sao: 0

Bản sao có chứng thực Giấy chứng minh nhân dân đối với người Việt Nam hoặc hộ chiếu đối với người nước ngoài (hoặc bản sao có bản chính để đối chiếu)

 

Bản chính: 0

Bản sao: 2

Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa học về đào tạo bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi giới bất động sản (nếu có)

 

Bản chính: 0

Bản sao: 2

Bản sao có chứng thực bằng tốt nghiệp từ Trung học phổ thông (hoặc tương đương) trở lên;

 

Bản chính: 0

Bản sao: 2

Bản sao và bản dịch có chứng thực chứng chỉ do nước ngoài cấp (đối với người nước ngoài và người Việt Nam có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản do nước ngoài cấp đang còn giá trị);

 

Bản chính: 0

Bản sao: 2

Kết quả bài thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản với phần kiến thức cơ sở đạt từ 70 điểm trở lên (thang điểm 100); phần kiến thức chuyên môn đạt từ 70 điểm trở lên (thang điểm 100).

 

Bản chính: 2

Bản sao: 0

Đơn đăng ký dự thi có dán ảnh mầu cỡ 4x6cm chụp trong thời gian 06 tháng tính đến ngày đăng ký dự thi

Mau don dang ky du thi sat hach cap chung chi hanh nghe moi gioi BDS.docx

Bản chính: 2

Bản sao: 0

File mẫu:

- Yêu cầu điều kiện 1: + Người xin cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản phải có năng lực hành vi dân sự đầy đủ; - Yêu cầu điều kiện 2: + Người xin cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản phải có trình độ từ Trung học phổ thông trở lên. - Yêu cầu điều kiện 3: + Đã nộp hồ sơ đăng ký dự thi và kinh phí dự thi cho đơn vị tổ chức kỳ thi. - Yêu cầu điều kiện 4: + Người xin cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản phải có bài thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản với phần kiến thức cơ sở đạt từ 70 điểm trở lên (thang điểm 100); phần kiến thức chuyên môn đạt từ 70 điểm trở lên (thang điểm 100).

In phiếu hướng dẫn In TTHC Bộ câu hỏi thường gặp