Mức độ 4  Thông báo sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại - Ký hiệu thủ tục: 2.001474.000.00.00.H50

Lượt xem: 510
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

Sở Công Thương

Địa chỉ cơ quan giải quyết Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả Sở Công thương tỉnh Quảng Trị
Lĩnh vực Xúc tiến thương mại
Cách thức thực hiện
 • Trực tiếp
 • Nộp 01 hồ sơ thông báo trực tiếp tại trụ sở các Sở Công Thương nơi tổ chức khuyến mại;

 • Trực tuyến
 • Sử dụng hệ thống dịch vụ công trực tuyến do cơ quan quản lý nhà nước cung cấp.

 • Nộp qua bưu chính công ích
 • Nộp 01 hồ sơ thông báo qua thư điện tử kèm chữ ký điện tử hoặc kèm bản scan Thông báo thực hiện khuyến mại có chữ ký và dấu đến địa chỉ đã được các Sở Công Thương công bố; Nộp 01 hồ sơ thông báo qua đường bưu điện đến các Sở Công Thương nơi tổ chức khuyến mại;

 • Nộp HS trực tuyến thông qua Cổng DVC
Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết
  Trực tiếp
 • Nộp 01 hồ sơ thông báo trực tiếp tại trụ sở các Sở Công Thương nơi tổ chức khuyến mại;

 • Trực tuyến
 • Sử dụng hệ thống dịch vụ công trực tuyến do cơ quan quản lý nhà nước cung cấp.

 • Nộp qua bưu chính công ích
 • Nộp 01 hồ sơ thông báo qua thư điện tử kèm chữ ký điện tử hoặc kèm bản scan Thông báo thực hiện khuyến mại có chữ ký và dấu đến địa chỉ đã được các Sở Công Thương công bố; Nộp 01 hồ sơ thông báo qua đường bưu điện đến các Sở Công Thương nơi tổ chức khuyến mại;

Ðối tượng thực hiện Tổ chức
Kết quả thực hiện
 • Không có thôn tin
Phí

Không có thông tin

Lệ phí

Không có thông tin

Căn cứ pháp lý
 • Luật 36/2005/QH11 Số: 36/2005/QH11

 • Nghị định 81/2018/NĐ-CP Số: 81/2018/NĐ-CP

 • - Thương nhân trước gửi thông báo sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại đến Sở Công Thương nơi đã thông báo thực hiện khuyến mại.

 • - Sở Công Thương tiếp nhận hồ sơ thông báo sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại của thương nhân.

 • - Việc sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại phải đảm bảo không ảnh hưởng đến quyền lợi của các thương nhân, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Tên giấy tờMẫu đơn, tờ khaiSố lượng
Thông báo sửa đổi, bổ sung nội dung chương trìnhkhuyến mại theo mẫu quy định; Mẫu số 06.docx
Bản chính: 0
Bản sao: 0

File mẫu:

 • Thông báo sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại theo mẫu quy định Tải về