Mức độ 4  Thông báo hoạt động khuyến mại - Ký hiệu thủ tục: 2.000033.000.00.00.H50

Lượt xem: 821
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

Sở Công Thương

Địa chỉ cơ quan giải quyết Bộ phận một cửa Sở Công Thương tỉnh Quảng Trị
Lĩnh vực Xúc tiến thương mại
Cách thức thực hiện

 

 

 

 • Trực tiếp
 • Trực tuyến
 • Nộp qua bưu chính công ích
 • Nộp HS trực tuyến thông qua Cổng DVC
Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết
  Trực tiếp
 •  

 • Trực tuyến
 •  

 • Nộp qua bưu chính công ích
 •  

Ðối tượng thực hiện Tổ chức
Kết quả thực hiện
 • Không
Phí

Không có thông tin

Lệ phí

 

Không có thông tin

Không có thông tin

 

Căn cứ pháp lý
 • LUẬT Thương mại Số: Luật 36/2005/QH11

 • NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT LUẬT THƯƠNG MẠI VỀ HOẠT ĐỘNG XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI Số: 81/2018/NĐ-CP

 • Thương nhân gửi hồ sơ thông báo hoạt động chương trình khuyến mại tối thiểu trước 03 ngày làm việc trước khi thực hiện khuyến mại.

 • Sở Công Thương tiếp nhận hồ sơ thông báo hoạt động khuyến mại của thương nhân.


Tên giấy tờ

Mẫu đơn, tờ khai

Số lượng

Thông báo thực hiện khuyến mại theo mẫu quy định

Mẫu số 01.docx

Bản chính: 1

Bản sao: 0

thêm sửa

Deploy_001.docx

Bản chính: 1

Bản sao: 1

File mẫu:

YC điều kiện thực hiện test kiểm thử