Mức độ 2  Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh tổ chức hoà giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam - Ký hiệu thủ tục: 2.000445.000.00.00.H50

Lượt xem: 120
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

Sở Tư pháp

Địa chỉ cơ quan giải quyết Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Tư pháp Quảng Trị (số 87 Trần Hưng Đạo, Thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị)
Lĩnh vực Hòa giải thương mại
Cách thức thực hiện

Hồ sơ nộp trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính.

Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được giấy đề nghị.

Ðối tượng thực hiện Tổ chức
Kết quả thực hiện

Giấy đăng ký hoạt động chi nhánh của tổ chức hoà giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam (Mẫu số 12/TP-HGTM) ban hành kèm theo Thông tư số 02/2018/TT-BTP.

Phí

Không quy định.

 
Lệ phí

Không quy định.

:

Căn cứ pháp lý

Thông tư 02/2018/TT-BTP Nghị định 22/2017/NĐ-CP

- Chi nhánh của tổ chức hoà giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam mà Giấy đăng ký hoạt động bị mất, cháy, rách, nát hoặc bị tiêu huỷ dưới hình thức khác có thể gửi giấy đề nghị cấp lại đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Trị

- Sở Tư pháp nơi đã cấp Giấy đăng ký hoạt động xem xét cấp lại Giấy đăng ký hoạt động.
Giấy đề nghị cấp lại Giấy đăng ký hoạt động chi nhánh của tổ chức hoà giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam
File mẫu:

  • Giấy đề nghị cấp lại Giấy đăng ký hoạt động chi nhánh của tổ chức hoà giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam Tải về

Không

In phiếu hướng dẫn In TTHC Bộ câu hỏi thường gặp