CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA TRUNG TÂM

 

 

I. LÃNH ĐẠO TRUNG TÂM

 

LE HUU PHUOC

 

LAM CONG TUAN

 

PGĐ2

PHÓ GIÁM ĐỐC - LÃNH ĐẠO PHÒNG KSTTHC

 

II. CHUYÊN VIÊN TRUNG TÂM

 

NGUYEN THANH BINH

NGUYEN THI TUYET HANH

LE ANH PHUC

LE VAN

HOANG THI MY

 

III. TỔ TIẾP NHẬN HỒ SƠ VÀ TRẢ KẾT QUẢ

 

VO THANH TUNG

NGUYEN THI BICH NGUYET

TRAN VAN CONG

LE THI MINH NGUYET

PHAN THI QUYEN

 

PHAN THI DIEU HUYEN

NGUYEN THI VIEN PHUONG

NGUYEN THI THUY

TRAN THI SEN

NGUYEN LE HUNG

 

LE THI THU PHUONG

HOANG THANH HAI

HOANG THI LE HANG

NGUYEN MANH HUNG

VO THU DUYEN

 

PHAN NGOC MINH

PHAM THI THANH HUYEN

LE THI PHUONG ANH

TRAN THI LY

 

HOANG KIM NHAT

NGUYEN HUU KIEU OANH

 

 

  Liên hệ