CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA TRUNG TÂM

 

 

I. LÃNH ĐẠO TRUNG TÂM

 

LE HUU PHUOC

TRAN HONG HANH

 

II. CHUYÊN VIÊN TRUNG TÂM

 

NGUYEN THANH BINH

LE VAN

NGUYEN MINH TRUYEN

NGUYEN TUYET HANH

HOANG THI MY

 

III. TỔ TIẾP NHẬN HỒ SƠ VÀ TRẢ KẾT QUẢ

 

 

  Liên hệ