DANH BẠ ĐIỆN THOẠI

TRUNG TÂM PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG TỈNH QUẢNG TRỊ

 

 

Lãnh đạo Trung tâm: 

 

 

Chức vụ

Họ và tên

SĐT cố định

Giám đốc

Lê Hữu Phước

0233.3500595

Phó Giám đốc

Lâm Công Tuấn

0233.3700088


Chuyên viên:

 

 

Bộ phận

Họ và tên

SĐT cố định

Hỗ trợ - Giám sát

Nguyễn Thanh Bình

0233.3636.999

Lê Vân

Hành chính - Tổng hợp

Nguyễn Thị Tuyết Hạnh

0233.368.5555

Lê Anh Phúc

Văn thư

Hoàng Thị Mỵ


Văn thư Trung tâm: Số điện thoại – Fax: 0233.368.5555

 

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả:

Số quầy

Đơn vị

Họ và tên

SĐT cố định

1

Công an tỉnh – CMT

 

0233.3636996

2

Công an tỉnh – Con dấu

 

0233.3636997

3

Công an tỉnh –

 

4

Công an tỉnh – PCCC

Nguyễn Đăng Trí

0233.3636998

5

Sở Công thương

Hoàng Ngọc Quỳnh Như

0233.3778668

6

Sở Nông nghiệp và PTNT

Lê Hữu Tùng

7

Sở Giao thông vận tải

Trần Văn Công

0233.3779668

8

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Lê Thị Minh Hà

0233.3636990

Thái Lê Phương Liên

9

Sở Giáo dục và Đào tạo

Trần Thị Lý

(Sở Giáo dục và Đào tạo)

0233.3636991

Sở Văn hóa, TT và Du lịch

Sở Thông tin và Truyền thông

10

Sở Lao động, TB&XH

Nguyễn Thị Thuỷ

11

Sở Y tế

Trần Thị Thuỳ Dung

(Sở Y tế)

0233.3636992

Sở Khoa học và Công nghệ

Sở Ngoại vụ

12

Sở Xây dựng

Nguyễn Đức Tuấn

13

Sở Tài nguyên và Môi trường

Trần Tiên Long

0233.3636993

14

Sở Nội vụ

Phan Thị Quyên

(Sở Nội vụ)

Sở Tài chính

Ban Quản lý Khu kinh tế

15

Thu phí, lệ phí - Vietcombank

Lê Hoàng Minh Đức

 

16

Sở Tư pháp

Hoàng Thị Thuỳ Ly

0233.3636994

17

Bảo hiểm xã hội tỉnh

Nguyễn Hữu Kiều Oanh

0233.3636995

18

Bưu điện

Hoàng Thị Na Phương

0233.3854777