CƠ QUAN THỰC HIỆN

DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

TTHC:
DVCTT một phần :
DVCTT toàn trình:
Tổng số:
Tìm thấy 37 thủ tục
TT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Công cụ
1 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Cấp giấy phép bưu chính (cấp tỉnh) Bưu chính Sở Thông tin Truyền thông
2 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Cho phép họp báo (nước ngoài) Báo chí Sở Thông tin Truyền thông
3 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Thông báo thay đổi cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2, G3, G4 trên mạng do chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi công ty theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp; thay đổi phần vốn góp dẫn đến thay đổi thành viên góp vốn (hoặc cổ đông) có phần vốn góp từ 30% vốn điều lệ trở lên của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2, G3, G4 trên mạng Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử Sở Thông tin Truyền thông
4 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Thông báo thay đổi tên miền khi cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên trang thông tin điện tử (trên Internet), kênh phân phối trò chơi (trên mạng viễn thông di động); thể loại trò chơi (G2, G3, G4); thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2, G3, G4 trên mạng Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử Sở Thông tin Truyền thông
5 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Cấp lại văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được (cấp tỉnh) Bưu chính Sở Thông tin Truyền thông
6 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử Sở Thông tin Truyền thông
7 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh (cấp địa phương) Xuất bản, In và Phát hành Sở Thông tin Truyền thông
8 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Xác nhận đăng ký hoạt động cơ sở in (cấp địa phương) Xuất bản, In và Phát hành Sở Thông tin Truyền thông
9 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Cấp giấy phép in gia công xuất bản phẩm cho nước ngoài Xuất bản, In và Phát hành Sở Thông tin Truyền thông
10 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Cấp văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính (cấp tỉnh) Bưu chính Sở Thông tin Truyền thông
11 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Cấp giấy phép xuất bản bản tin (địa phương) Báo chí Sở Thông tin Truyền thông
12 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Thông báo thay đổi phương thức, phạm vi cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng đã được phê duyệt Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử Sở Thông tin Truyền thông
13 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Cấp lại giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp (địa phương) Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử Sở Thông tin Truyền thông
14 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Gia hạn giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử Sở Thông tin Truyền thông
15 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Chấp thuận trưng bày tranh, ảnh và các hình thức thông tin khác bên ngoài trụ sở cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài Báo chí Sở Thông tin Truyền thông
  Liên hệ