CƠ QUAN THỰC HIỆN

BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

Dịch vụ công mức 1:
Dịch vụ công mức 2:
Dịch vụ công mức 3:
Dịch vụ công mức 4:
Tổng số dịch vụ công:
Tìm thấy 127 thủ tục
TT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Công cụ
16 Mức độ 4 Mức độ 4 Thủ tục cấp giấy phép tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang cho các tổ chức thuộc địa phương Nghệ thuật biểu diễn
17 Mức độ 4 Mức độ 4 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề tu bổ di tích Di sản
18 Mức độ 4 Mức độ 4 Thủ tục cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa Lữ hành
19 Mức độ 4 Mức độ 4 Thủ tục cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế Lữ hành
20 Mức độ 3 Mức độ 3 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Thể dục thể hình và Fitness Thể dục thể thao
21 Mức độ 2 Mức độ 2 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Lặn biển thể thao giải trí Thể dục thể thao
22 Mức độ 2 Mức độ 2 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Dù lượn và Diều bay Thể dục thể thao
23 Mức độ 2 Mức độ 2 Thủ tục thông báo tổ chức lễ hội cấp tỉnh Văn hóa cơ sở
24 Mức độ 2 Mức độ 2 Thủ tục phê duyệt nội dung tác phẩm điện ảnh nhập khẩu cấp tỉnh Điện ảnh
25 Mức độ 2 Mức độ 2 Thủ tục xác nhận đủ điều kiện được cấp giấy phép hoạt động bảo tàng ngoài công lập Di sản
26 Mức độ 2 Mức độ 2 Thủ tục cấp giấy phép khai quật khẩn cấp Di sản
27 Mức độ 2 Mức độ 2 Thủ tục cấp lại Thẻ nhân viên tư vấn phòng, chống bạo lực gia đình Gia đình
28 Mức độ 2 Mức độ 2 Thủ tục cấp giấy phép sao chép tác phẩm mỹ thuật về danh nhân văn hóa, anh hùng dân tộc, lãnh tụ Mỹ thuật triển lãm và nhiếp ảnh
29 Mức độ 2 Mức độ 2 Cấp Giấy phép tổ chức triển lãm do các tổ chức, cá nhân tại địa phương đưa ra nước ngoài không vì mục đích thương mại Mỹ thuật triển lãm và nhiếp ảnh
30 Mức độ 2 Mức độ 2 Cấp lại Giấy phép tổ chức triển lãm do các tổ chức, cá nhân tại địa phương đưa ra nước ngoài không vì mục đích thương mại Mỹ thuật triển lãm và nhiếp ảnh