CƠ QUAN THỰC HIỆN

BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

Dịch vụ công mức 1:
Dịch vụ công mức 2:
Dịch vụ công mức 3:
Dịch vụ công mức 4:
Tổng số dịch vụ công:
Tìm thấy 185 thủ tục
TT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Công cụ
61 Mức độ 2 Mức độ 2 Cấp lại Thẻ công chứng viên Công chứng
62 Mức độ 2 Mức độ 2 Thủ tục thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản Bán đấu giá tài sản
63 Mức độ 2 Mức độ 2 Chấm dứt hoạt động của chi nhánh của tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam Hòa giải thương mại
64 Mức độ 2 Mức độ 2 Thủ tục cấp thẻ cộng tác viên trợ giúp pháp lý Trợ giúp pháp lý
65 Mức độ 2 Mức độ 2 Thủ tục cấp lại Giấy đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý Trợ giúp pháp lý
66 Mức độ 2 Mức độ 2 Thông báo thay đổi Trưởng Văn phòng đại diện, địa điểm đặt trụ sở của Văn phòng đại diện của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương Trọng tài thương mại
67 Mức độ 2 Mức độ 2 Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật, chi nhánh Tư vấn pháp luật
68 Mức độ 1 Mức độ 1 Thủ tục đăng ký hoạt động đối với doanh nghiệp đấu giá tài sản thành lập trước ngày Luật Đấu giá tài sản có hiệu lực thi hành tiếp tục hoạt động đấu giá tài sản và kinh doanh các ngành nghề khác Bán đấu giá tài sản
69 Mức độ 1 Mức độ 1 Thay đổi tên gọi trong Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm hòa giải thương mại Hòa giải thương mại
70 Mức độ 1 Mức độ 1 Thủ tục công nhận báo cáo viên pháp luật tỉnh Phổ biến giáo dục pháp luật
71 Mức độ 1 Mức độ 1 Thủ tục miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật tỉnh Phổ biến giáo dục pháp luật
72 Mức độ 1 Mức độ 1 Thủ tục chấm dứt đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý Trợ giúp pháp lý
73 Mức độ 1 Mức độ 1 Thông báo về việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở, Trưởng Văn phòng đại diện của Trung tâm trọng tài Trọng tài thương mại
74 Mức độ 1 Mức độ 1 Thu hồi Giấy phép thành lập Chi nhánh, Văn phòng đại diện của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam Trọng tài thương mại
75 Mức độ 1 Mức độ 1 Chấm dứt hoạt động Văn phòng công chứng (trường hợp tự chấm dứt) Công chứng