CƠ QUAN THỰC HIỆN

BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

Dịch vụ công mức 1:
Dịch vụ công mức 2:
Dịch vụ công mức 3:
Dịch vụ công mức 4:
Tổng số dịch vụ công:
Tìm thấy 185 thủ tục
TT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Công cụ
16 Mức độ 2 Mức độ 2 Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh tổ chức hoà giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam Hòa giải thương mại
17 Mức độ 2 Mức độ 2 Thay đổi địa chỉ trụ sở của chi nhánh tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam từ từ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương này sang tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác Hòa giải thương mại
18 Mức độ 2 Mức độ 2 Tự chấm dứt hoạt động Trung tâm hòa giải thương mại Hòa giải thương mại
19 Mức độ 2 Mức độ 2 Chấm dứt hoạt động của Chi nhánh/Văn phòng đại diện Trung tâm trọng tài Trọng tài thương mại
20 Mức độ 2 Mức độ 2 Chấm dứt hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật trong trường hợp theo quyết định của tổ chức chủ quản Tư vấn pháp luật
21 Mức độ 1 Mức độ 1 Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động, cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng giám định tư pháp Giám định tư pháp
22 Mức độ 1 Mức độ 1 Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng giám định tư pháp trong trường hợp thay đổi tên gọi, địa chỉ trụ sở, người đại diện theo pháp luật của Văn phòng Giám định tư pháp
23 Mức độ 1 Mức độ 1 Thay đổi tên gọi, Trưởng chi nhánh trong Giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh của tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam Hòa giải thương mại
24 Mức độ 1 Mức độ 1 Chuyển đổi công ty luật trách nhiệm hữu hạn và công ty luật hợp danh Luật sư
25 Mức độ 1 Mức độ 1 Hợp nhất công ty luật Luật sư
26 Mức độ 1 Mức độ 1 Giải thể Đoàn luật sư Luật sư
27 Mức độ 1 Mức độ 1 Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, công ty luật nước ngoài tại Việt Nam trong trường hợp bị thu hồi Giấy phép thành lập Luật sư
28 Mức độ 1 Mức độ 1 Thay đổi thông tin đăng ký hành nghề của doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản Quản tài viên
29 Mức độ 1 Mức độ 1 Thay đổi thông tin đăng ký hành nghề của Quản tài viên Quản tài viên
30 Mức độ 1 Mức độ 1 Cấp lại thẻ tư vấn viên pháp luật Tư vấn pháp luật