CƠ QUAN THỰC HIỆN

BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

Dịch vụ công mức 1:
Dịch vụ công mức 2:
Dịch vụ công mức 3:
Dịch vụ công mức 4:
Tổng số dịch vụ công:
Tìm thấy 80 thủ tục
TT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Công cụ
76 Mức độ 2 Mức độ 2 Xét, duyệt chính sách hỗ trợ đối với học sinh trung học phổ thông là người dân tộc thiểu số Giáo dục đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở khác
77 Mức độ 2 Mức độ 2 Đăng ký dự thi trung học phổ thông quốc gia Quy chế thi, tuyển sinh
78 Mức độ 1 Mức độ 1 Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với nhóm ngành đào tạo giáo viên trình độ trung cấp Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
79 Mức độ 1 Mức độ 1 Công nhận văn bằng tốt nghiệp các cấp học phổ thông do cơ sở nước ngoài cấp Hệ thống văn bằng, chứng chỉ
80 Mức độ 1 Mức độ 1 Sáp nhập, chia, tách trường trung cấp sư phạm Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân