CƠ QUAN THỰC HIỆN

BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

Dịch vụ công mức 1:
Dịch vụ công mức 2:
Dịch vụ công mức 3:
Dịch vụ công mức 4:
Tổng số dịch vụ công:
Tìm thấy 80 thủ tục
TT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Công cụ
46 Mức độ 4 Mức độ 4 Cấp Chứng nhận trường trung học đạt kiểm định chất lượng giáo dục Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
47 Mức độ 4 Mức độ 4 Cấp Chứng nhận trường mầm non đạt kiểm định chất lượng giáo dục Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
48 Mức độ 4 Mức độ 4 Đặc cách tốt nghiệp trung học phổ thông Quy chế thi, tuyển sinh
49 Mức độ 2 Mức độ 2 Cho phép trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập hoạt động trở lại Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
50 Mức độ 2 Mức độ 2 Thành lập, cho phép thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
51 Mức độ 2 Mức độ 2 Thành lập trung tâm giáo dục thường xuyên Giáo dục đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở khác
52 Mức độ 2 Mức độ 2 Giải thể trường phổ thông dân tộc nội trú (Theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường) Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
53 Mức độ 2 Mức độ 2 Cho phép trung tâm ngoại ngữ, tin học hoạt động giáo dục Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
54 Mức độ 1 Mức độ 1 Bổ sung, điều chỉnh quyết định cho phép hoạt động giáo dục đối với cơ sở giáo dục mầm non; cơ sở giáo dục phổ thông; cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam Lĩnh vực Đào tạo với nước ngoài
55 Mức độ 1 Mức độ 1 Điều chỉnh, bổ sung giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
56 Mức độ 1 Mức độ 1 Thủ tục công nhận huyện đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
57 Mức độ 1 Mức độ 1 Cho phép trường trung học phổ thông hoạt động trở lại Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
58 Mức độ 1 Mức độ 1 Cho phép trường trung học phổ thông chuyên hoạt động giáo dục Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
59 Mức độ 1 Mức độ 1 Sáp nhập, chia tách trường trung học phổ thông Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
60 Mức độ 1 Mức độ 1 Cho phép hoạt động giáo dục nghề nghiệp trở lại đối với nhóm ngành đào tạo giáo viên trình độ trung cấp Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân