CƠ QUAN THỰC HIỆN

BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

Dịch vụ công mức 1:
Dịch vụ công mức 2:
Dịch vụ công mức 3:
Dịch vụ công mức 4:
Tổng số dịch vụ công:
Tìm thấy 80 thủ tục
TT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Công cụ
31 Mức độ 4 Mức độ 4 Công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
32 Mức độ 3 Mức độ 3 Xin học lại tại trường khác đối với học sinh trung học Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
33 Mức độ 3 Mức độ 3 Chuyển trường đối với học sinh trung học phổ thông Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
34 Mức độ 2 Mức độ 2 Phê duyệt liên kết giáo dục Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
35 Mức độ 2 Mức độ 2 Phúc khảo bài thi trung học phổ thông quốc gia Quy chế thi, tuyển sinh
36 Mức độ 2 Mức độ 2 Xét tuyển học sinh vào trường dự bị đại học Giáo dục đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở khác
37 Mức độ 2 Mức độ 2 Xét, duyệt chính sách hỗ trợ đối với học sinh trung học phổ thông là người dân tộc Kinh Giáo dục đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở khác
38 Mức độ 1 Mức độ 1 Đề nghị miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập cho học sinh, sinh viên Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
39 Mức độ 1 Mức độ 1 Sáp nhập, chia tách trường phổ thông dân tộc nội trú Giáo dục đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở khác
40 Mức độ 1 Mức độ 1 Xác nhận hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
41 Mức độ 1 Mức độ 1 Cho phép trường trung học phổ thông chuyên hoạt động trở lại Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
42 Mức độ 1 Mức độ 1 Sáp nhập, chia, tách trung tâm ngoại ngữ, tin học Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
43 Mức độ 1 Mức độ 1 Chấm dứt hoạt động cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
44 Mức độ 1 Mức độ 1 Cho phép hoạt động giáo dục trở lại đối với cơ sở giáo dục mầm non; cơ sở giáo dục phổ thông; cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
45 Mức độ 1 Mức độ 1 Thành lập và công nhận hội đồng quản trị trường đại học tư thục Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân