CƠ QUAN THỰC HIỆN

BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

Dịch vụ công mức 1:
Dịch vụ công mức 2:
Dịch vụ công mức 3:
Dịch vụ công mức 4:
Tổng số dịch vụ công:
Tìm thấy 80 thủ tục
TT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Công cụ
16 Mức độ 4 Mức độ 4 Cấp Chứng nhận trường tiểu học đạt kiểm định chất lượng giáo dục Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
17 Mức độ 2 Mức độ 2 Cho phép trường trung học phổ thông hoạt động giáo dục Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
18 Mức độ 2 Mức độ 2 Đăng ký hoạt động của Văn phòng đại diện giáo dục nước ngoài tại Việt Nam Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
19 Mức độ 2 Mức độ 2 Đăng ký dự thi cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
20 Mức độ 1 Mức độ 1 Thành lập trường trung học phổ thông chuyên công lập hoặc cho phép thành lâp trường trung học phổ thông chuyên tư thục Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
21 Mức độ 1 Mức độ 1 Thành lập trường phổ thông dân tộc nội trú Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
22 Mức độ 1 Mức độ 1 Giải thể trường phổ thông trung học (theo đề nghị của cá nhân, tổ chức thành lập trường phổ thông trung học) Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
23 Mức độ 1 Mức độ 1 Cho phép trung tâm ngoại ngữ, tin học hoạt động giáo dục trở lại Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
24 Mức độ 1 Mức độ 1 Thành lập và công nhận hội đồng quản trị trường đại học tư thục hoạt động không vì lợi nhuận Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
25 Mức độ 1 Mức độ 1 Đề nghị phê duyệt việc dạy và học bằng tiếng nước ngoài Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
26 Mức độ 1 Mức độ 1 Xét tuyển sinh vào trường PTDTNT Giáo dục đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở khác
27 Mức độ 1 Mức độ 1 Cấp giấy chứng nhận chất lượng giáo dục đối với trung tâm giáo dục thường xuyên Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
28 Mức độ 1 Mức độ 1 Giải thể trường trung học phổ thông chuyên Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
29 Mức độ 1 Mức độ 1 Thành lập phân hiệu trường trung cấp sư phạm hoặc cho phép thành lập phân hiệu trường trung cấp sư phạm tư thục Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
30 Mức độ 1 Mức độ 1 Hỗ trợ học tập đối với học sinh trung học phổ thông các dân tộc thiểu số rất ít người Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân