CƠ QUAN THỰC HIỆN

BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

Dịch vụ công mức 1:
Dịch vụ công mức 2:
Dịch vụ công mức 3:
Dịch vụ công mức 4:
Tổng số dịch vụ công:
Tìm thấy 72 thủ tục
TT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Công cụ
61 Mức độ 3 Mức độ 3 Giãn tiến độ đầu tư. BQL Đầu tư tại Việt Nam
62 Mức độ 3 Mức độ 3 Điều chỉnh Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài đặt trụ sở tại khu công nghiệp, khu kinh tế Xây dựng
63 Mức độ 2 Mức độ 2 Cấp Giấy phép kinh doanh hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài vào khu công nghiệp, khu kinh tế Thương mại quốc tế
64 Mức độ 2 Mức độ 2 Cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài đặt trụ sở tại khu công nghiệp, khu kinh tế: Thương mại quốc tế
65 Mức độ 2 Mức độ 2 Xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động Việc làm
66 Mức độ 2 Mức độ 2 Thủ tục thuê đất trong Khu Kinh tế- Thương mại đặc biệt Lao Bảo đối với tổ chức trong nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài nộp tiền thuê đất hàng năm Đất đai
67 Mức độ 2 Mức độ 2 Điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình tổ chức kinh tế. BQL Đầu tư tại Việt Nam
68 Mức độ 2 Mức độ 2 Thủ tục cấp mới giấy phép xây dựng công trình theo tuyến Xây dựng
69 Mức độ 2 Mức độ 2 Cấp giấy phép xây dựng đối với trường hợp sửa chữa, cải tạo công trình; nhà ở riêng lẻ Xây dựng
70 Mức độ 1 Mức độ 1 Tiếp nhận Thỏa ước lao động tập thể của các doanh nghiệp trong khu công nghiệp, khu kinh tế Việc làm
71 Mức độ 1 Mức độ 1 Chuyển nhượng tài sản gắn liền với đất trong các Khu công nghiệp, khu kinh tế của tỉnh (Đối với đất đã được UBND tỉnh giao một lần cho Ban quản lý, sử dụng) Đất đai
72 Mức độ 1 Mức độ 1 Điều chỉnh nội dung dự án đầu tư trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (đối với trường hợp không điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư). BQL Đầu tư tại Việt Nam