CƠ QUAN THỰC HIỆN

BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

Dịch vụ công mức 1:
Dịch vụ công mức 2:
Dịch vụ công mức 3:
Dịch vụ công mức 4:
Tổng số dịch vụ công:
Tìm thấy 72 thủ tục
TT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Công cụ
31 Mức độ 3 Mức độ 3 Thủ tục gia hạn giấy phép xây dựng Xây dựng
32 Mức độ 2 Mức độ 2 Tạm ngừng hoạt động của dự án đầu tư. BQL Đầu tư tại Việt Nam
33 Mức độ 2 Mức độ 2 Điều chỉnh Giấy phép kinh doanh hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài vào khu công nghiệp, khu kinh tế Thương mại quốc tế
34 Mức độ 2 Mức độ 2 Chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài đặt trụ sở tại KCN, KKT Thương mại quốc tế
35 Mức độ 2 Mức độ 2 Thủ tục cấp mới giấy phép xây dựng công trình không theo tuyến Xây dựng
36 Mức độ 2 Mức độ 2 Thủ tục cấp mới giấy phép xây dựng theo giai đoạn Xây dựng
37 Mức độ 2 Mức độ 2 Thủ tục điều chỉnh giấy phép xây dựng Xây dựng
38 Mức độ 2 Mức độ 2 Cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) sản phẩm thuốc lá Lưu thông hàng hóa trong nước
39 Mức độ 2 Mức độ 2 Cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa Mẫu S (C/O Form S) Lưu thông hàng hóa trong nước
40 Mức độ 1 Mức độ 1 Tiếp nhận hồ sơ đăng ký nội quy lao động Lao động, tiền lương, tiền công
41 Mức độ 1 Mức độ 1 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư. BQL Đầu tư tại Việt Nam
42 Mức độ 1 Mức độ 1 Chấp thuận điều chỉnh về quy mô, quy hoạch, hạ tầng kỹ thuật, danh mục ngành nghề trong khu công nghiệp (Ban quản lý các khu công nghiệp) Môi trường
43 Mức độ 1 Mức độ 1 Xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường -thực hiện tại Khu Kinh tế Môi trường
44 Mức độ 1 Mức độ 1 Thẩm định thiết kế cơ sở của dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn khác Xây dựng
45 Mức độ 1 Mức độ 1 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư. BQL Đầu tư tại Việt Nam