CƠ QUAN THỰC HIỆN

DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

TTHC:
DVCTT một phần :
DVCTT toàn trình:
Tổng số:
Tìm thấy 2047 thủ tục
TT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Công cụ
91 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh, cấp huyện Bảo trợ xã hội Sở Lao động Thương binh và Xã hội
92 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Hỗ trợ chi phí khám, chữa bệnh nghề nghiệp cho người lao động phát hiện bị bệnh nghề nghiệp khi đã nghỉ hưu hoặc không còn làm việc trong các nghề, công việc có nguy cơ bị bệnh nghề nghiệp An toàn, vệ sinh lao động Sở Lao động Thương binh và Xã hội
93 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Cấp Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động Lao động, tiền lương, tiền công Sở Lao động Thương binh và Xã hội
94 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Cấp giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy tự nguyện. Phòng, chống tệ nạn xã hội Sở Lao động Thương binh và Xã hội
95 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Thẩm định, phê duyệt đề cương, kết quả kiểm định an toàn đập, hồ chứa thủy lợi thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh Thủy lợi Sở Nông nghiệp và PTNT
96 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Cấp giấy chứng nhận đăng ký tạm thời tàu cá Thủy sản Sở Nông nghiệp và PTNT
97 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Điều chỉnh giấy phép các hoạt động liên quan đến đê điều Lĩnh vực Nông nghiệp Sở Nông nghiệp và PTNT
98 DVCTT một phần DVCTT một phần Thủ tục gia hạn hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ (không gắn chip điện tử) tại cơ quan trong nước của Bộ Ngoại giao. Công tác lãnh sự Sở Ngoại vụ
99 DVCTT một phần DVCTT một phần Cho phép tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế thuộc thẩm quyền cho phép của Thủ tướng Chính phủ Hội nghị, hội thảo quốc tế Sở Ngoại vụ
100 DVCTT một phần DVCTT một phần Phê duyệt phương án quản lý rừng bền vững của chủ rừng là tổ chức Lâm nghiệp Sở Nông nghiệp và PTNT
101 DVCTT một phần DVCTT một phần Công bố mở cảng cá loại 2 Thủy sản Sở Nông nghiệp và PTNT
102 DVCTT một phần DVCTT một phần Cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật đối với các lô vật thể vận chuyển từ vùng nhiễm đối tượng kiểm dịch thực vật Bảo vệ thực vật Sở Nông nghiệp và PTNT
103 DVCTT một phần DVCTT một phần Cấp phép nuôi trồng thủy sản trên biển cho tổ chức, cá nhân Việt Nam (trong phạm vi 06 hải lý) Thủy sản Sở Nông nghiệp và PTNT
104 TTHC TTHC Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh Thú y Sở Nông nghiệp và PTNT
105 TTHC TTHC Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh Thú y Sở Nông nghiệp và PTNT
  Liên hệ