CƠ QUAN THỰC HIỆN

DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

TTHC:
DVCTT một phần :
DVCTT toàn trình:
Tổng số:
Tìm thấy 2040 thủ tục
TT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Công cụ
91 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên và doanh nghiệp Giáo dục nghề nghiệp Sở Lao động Thương binh và Xã hội
92 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở. Giáo dục Trung học UBND cấp huyện
93 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Thay đổi, bổ sung lĩnh vực giám định của Văn phòng giám định tư pháp Giám định tư pháp Sở Tư pháp
94 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng giám định tư pháp trong trường hợp thay đổi tên gọi, địa chỉ trụ sở, người đại diện theo pháp luật, danh sách thành viên hợp danh của Văn phòng giám định tư pháp Giám định tư pháp Sở Tư pháp
95 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Cho phép trường trung học phổ thông hoạt động giáo dục Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân Sở Giáo dục và Đào tạo
96 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Đăng ký dự thi cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân Sở Giáo dục và Đào tạo
97 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Sáp nhập, chia tách trường trung học phổ thông chuyên Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân Sở Giáo dục và Đào tạo
98 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Cho phép trường phổ thông dân tộc nội trú có cấp học cao nhất là trung học phổ thông hoạt động giáo dục Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân Sở Giáo dục và Đào tạo
99 DVCTT một phần DVCTT một phần Hỗ trợ ăn trưa đối với trẻ em mẫu giáo Giáo dục mầm non UBND cấp huyện
100 DVCTT một phần DVCTT một phần Khám giám định đối với trường hợp vết thương tái phát do Trung tâm giám định y khoa tỉnh, thành phố thực hiện Giám định y khoa Sở Y tế
101 DVCTT một phần DVCTT một phần Thành lập lớp năng khiếu thể dục thể thao thuộc trường trường tiểu học, trường trung học cơ sở Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân UBND cấp huyện
102 TTHC TTHC Khám giám định đối với trường hợp vết thương còn sót do Trung tâm giám định y khoa tỉnh, thành phố thực hiện Giám định y khoa Sở Y tế
103 TTHC TTHC Khám giám định đối với trường hợp bổ sung vết thương do Trung tâm giám định y khoa tỉnh, thành phố thực hiện Giám định y khoa Sở Y tế
104 TTHC TTHC Khám giám định lại đối với trường hợp tái phát tổn thương do tai nạn lao động Giám định y khoa Sở Y tế
105 TTHC TTHC Khám giám định đối với trường hợp người khuyết tật có bằng chứng xác thực về việc xác định mức độ khuyết tật của Hội đồng xác định mức độ khuyết tật không khách quan, không chính xác Giám định y khoa Sở Y tế
  Liên hệ