CƠ QUAN THỰC HIỆN

DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

TTHC:
DVCTT một phần :
DVCTT toàn trình:
Tổng số:
Tìm thấy 2040 thủ tục
TT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Công cụ
31 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Cấp Giấy phép vận tải đường bộ quốc tế giữa Việt Nam và Lào Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
32 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Cấp lại Giấy phép liên vận giữa Việt Nam, Lào và Campuchia Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
33 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Cấp lại Giấy phép liên vận giữa Việt Nam và Campuchia Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
34 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Gia hạn thời gian lưu hành tại Việt Nam cho phương tiện của các nước thực hiện Hiệp định GMS Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
35 DVCTT một phần DVCTT một phần Thủ tục gia hạn hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ (không gắn chip điện tử) tại cơ quan trong nước của Bộ Ngoại giao. Công tác lãnh sự Sở Ngoại vụ
36 DVCTT một phần DVCTT một phần Cấp mới Giấy phép lái xe Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
37 DVCTT một phần DVCTT một phần Công bố đưa trạm dừng nghỉ vào khai thác Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
38 DVCTT một phần DVCTT một phần Đổi giấy phép lái xe do ngành Công an cấp Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
39 DVCTT một phần DVCTT một phần Công bố đưa bến xe hàng vào khai thác Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
40 DVCTT một phần DVCTT một phần Công bố đưa bến xe khách vào khai thác Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
41 DVCTT một phần DVCTT một phần Thủ tục Cấp giấy phép các hoạt động Kinh doanh, buôn bán trên hè phố tại các tuyến đường đô thị do UBND phường quản lý Đường bộ UBND cấp xã
42 TTHC TTHC Chấp thuận thiết kế kỹ thuật và phương án tổ chức thi công của nút giao đấu nối vào quốc lộ Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
43 TTHC TTHC Chấp thuận thiết kế kỹ thuật và phương án tổ chức giao thông của nút đấu nối tạm thời có thời hạn vào quốc lộ Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
44 TTHC TTHC Cấp giấy phép vận tải đường bộ quố tế GMS cho phương tiện của các doanh nghiệp, hợp tác xã Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
45 TTHC TTHC Thủ tục Cấp giấy phép Xây dựng, lắp đặt các công trình nổi trên hè phố tại các tuyến đường đô thị do UBND thành phố Đông Hà quản lý Đường bộ UBND cấp huyện
  Liên hệ