CƠ QUAN THỰC HIỆN

DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

TTHC:
DVCTT một phần :
DVCTT toàn trình:
Tổng số:
Tìm thấy 2047 thủ tục
TT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Công cụ
16 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Cấp Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ trên đường sắt (trừ vật liệu nổ công nghiệp) (thực hiện tại cấp tỉnh) Phòng cháy, chữa cháy Công an tỉnh
17 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Đăng ký thương nhân hoạt động thương mại biên giới Việt Nam - Lào Thương mại biên giới Sở Công thương
18 DVCTT một phần DVCTT một phần Cấp giấy phép hoạt động phát điện đối với nhà máy điện có quy mô công suất dưới 03MW đặt tại địa phương Điện Sở Công thương
19 DVCTT một phần DVCTT một phần Kinh doanh khí Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào phương tiện vận tải Kinh doanh khí Sở Công thương
20 DVCTT một phần DVCTT một phần Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LNG vào phương tiện vận tải Kinh doanh khí Sở Công thương
21 DVCTT một phần DVCTT một phần Thông báo tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo về bán hàng đa cấp Quản lý Cạnh tranh Sở Công thương
22 DVCTT một phần DVCTT một phần Cấp điều chỉnh giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp Hóa chất Sở Công thương
23 DVCTT một phần DVCTT một phần Cấp Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá Lưu thông hàng hóa trong nước Sở Công thương
24 DVCTT một phần DVCTT một phần Cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương Lưu thông hàng hóa trong nước Sở Công thương
25 DVCTT một phần DVCTT một phần Cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu Lưu thông hàng hóa trong nước Sở Công thương
26 DVCTT một phần DVCTT một phần Huấn luyện và cấp mới thẻ an toàn điện Điện Sở Công thương
27 DVCTT một phần DVCTT một phần Thẩm định, phê duyệt bổ sung, điều chỉnh quy hoạch đối với dự án đầu tư xây dựng công trình kho LNG có dung tích kho dưới 5.000m3 Quy hoạch dầu khí Sở Công thương
28 DVCTT một phần DVCTT một phần Cấp giấy phép hoạt động phân phối điện đến cấp điện áp 35 kV tại địa phương Điện Sở Công thương
29 DVCTT một phần DVCTT một phần Tuyển sinh trung học phổ thông Giáo dục Trung học Sở Giáo dục và Đào tạo
30 TTHC TTHC Cấp điều chỉnh giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất và kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp Hóa chất Sở Công thương
  Liên hệ