CƠ QUAN THỰC HIỆN

BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

Dịch vụ công mức 1:
Dịch vụ công mức 2:
Dịch vụ công mức 3:
Dịch vụ công mức 4:
Tổng số dịch vụ công:
Tìm thấy 2829 thủ tục
TT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Công cụ
2716 Mức độ 3 Mức độ 3 Xét, duyệt chính sách hỗ trợ đối với học sinh bán trú đang học tại các trường tiểu học, trung học cở sở ở xã, thôn đặc biệt khó khăn
2717 Mức độ 2 Mức độ 2 giải thể nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập (theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập)
2718 Mức độ 2 Mức độ 2 Giải thể trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ (theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập)
2719 Mức độ 2 Mức độ 2 Sáp nhập, chia, tách trường phổ thông dân tộc bán trú
2720 Mức độ 2 Mức độ 2 Thành lập lớp năng khiếu thể dục thể thao thuộc trường trường tiểu học, trường trung học cơ sở
2721 Mức độ 2 Mức độ 2 Thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ công lập hoặc cho phép thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ dân lập, tư thục
2722 Mức độ 2 Mức độ 2 Thủ tục giải quyết tố cáo tại cấp xã
2723 Mức độ 2 Mức độ 2 Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc
2724 Mức độ 2 Mức độ 2 Thủ tục sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch
2725 Mức độ 2 Mức độ 2 Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con
2726 Mức độ 2 Mức độ 2 Thủ tục đăng ký chấm dứt giám hộ
2727 Mức độ 2 Mức độ 2 Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch
2728 Mức độ 2 Mức độ 2 Thủ tục đăng ký lại khai tử
2729 Mức độ 2 Mức độ 2 Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc
2730 Mức độ 2 Mức độ 2 Thủ tục quỹ tự giải thể