CƠ QUAN THỰC HIỆN

DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

TTHC:
DVCTT một phần :
DVCTT toàn trình:
Tổng số:
Tìm thấy 2040 thủ tục
TT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Công cụ
1 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Cấp giấy phép bưu chính (cấp tỉnh) Bưu chính Sở Thông tin Truyền thông
2 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Chấp thuận trưng bày tranh, ảnh và các hình thức thông tin khác bên ngoài trụ sở cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài Báo chí Sở Thông tin Truyền thông
3 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Cho phép họp báo (nước ngoài) Báo chí Sở Thông tin Truyền thông
4 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Dừng trợ giúp xã hội tại cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh, cấp huyện Bảo trợ xã hội Sở Lao động Thương binh và Xã hội
5 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội có giấy phép hoạt động do Sở Lao động – Thương binh và Xã hội cấp Bảo trợ xã hội Sở Lao động Thương binh và Xã hội
6 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh, cấp huyện Bảo trợ xã hội Sở Lao động Thương binh và Xã hội
7 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc Công chứng Sở Tư pháp
8 DVCTT một phần DVCTT một phần Trả lại khu vực biển (cấp tỉnh) Biển và hải đảo Sở Tài nguyên và Môi trường
9 DVCTT một phần DVCTT một phần Thủ tục Phục hồi danh dự (cấp tỉnh) Bồi thường nhà nước Sở Tư pháp
10 DVCTT một phần DVCTT một phần Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận Công chứng Sở Tư pháp
11 TTHC TTHC Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp hồ chứa thủy điện thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp huyện An toàn đập, hồ thuỷ điện UBND cấp huyện
12 TTHC TTHC Công nhận khu vực biển cấp huyện Biển và hải đảo UBND cấp huyện
13 TTHC TTHC Giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại (cấp huyện) Bồi thường nhà nước UBND cấp huyện
14 TTHC TTHC Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện Bảo trợ xã hội UBND cấp xã
15 TTHC TTHC Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật Bảo trợ xã hội UBND cấp xã
  Liên hệ