CƠ QUAN THỰC HIỆN

BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

Dịch vụ công mức 1:
Dịch vụ công mức 2:
Dịch vụ công mức 3:
Dịch vụ công mức 4:
Tổng số dịch vụ công:
Tìm thấy 113 thủ tục
TT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Công cụ
1 Mức độ 3 Mức độ 3 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc thú y Thú y
2 Mức độ 3 Mức độ 3 Cấp, cấp lại giấy phép khai thác thủy sản Thủy sản
3 Mức độ 2 Mức độ 2 Cấp giấy phép nạo vét luồng lạch trong phạm vi bảo vệ đê điều. Lĩnh vực Nông nghiệp
4 Mức độ 2 Mức độ 2 Điều chỉnh giấy phép các hoạt động liên quan đến đê điều Lĩnh vực Nông nghiệp
5 Mức độ 2 Mức độ 2 Hỗ trợ một lần sau đầu tư đóng mới tàu cá Thủy sản
6 Mức độ 2 Mức độ 2 Cấp, cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện nuôi trồng thủy sản (theo yêu cầu) Thủy sản
7 Mức độ 2 Mức độ 2 Cấp, gia hạn Chứng chỉ hành nghề thú y thuộc thẩm quyền cơ quan quản lý chuyên ngành thú y cấp tỉnh (gồm tiêm phòng, chữa bệnh, phẫu thuật động vật; tư vấn các hoạt động liên quan đến lĩnh vực thú y; khám bệnh, chẩn đoán bệnh, xét nghiệm bệnh động vật; buôn bán thuốc thú y) Thú y
8 Mức độ 2 Mức độ 2 Quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ đối khu rừng thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản lý Lâm nghiệp
9 Mức độ 2 Mức độ 2 Đăng ký mã số cơ sở nuôi, trồng các loài động vật rừng, thực vật rừng nguy cấp, quý, hiếm Nhóm II và động vật, thực vật hoang dã nguy cấp thuộc Phụ lục II và III CITES Lâm nghiệp
10 Mức độ 2 Mức độ 2 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật Bảo vệ thực vật
11 Mức độ 2 Mức độ 2 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón Bảo vệ thực vật
12 Mức độ 2 Mức độ 2 Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình, vùng hạ du đập trong quá trình thi công thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh Lĩnh vực Nông nghiệp
13 Mức độ 1 Mức độ 1 Phê duyệt phương án, điều chỉnh phương án cắm mốc chỉ giới phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn UBND tỉnh quản lý Thủy lợi
14 Mức độ 1 Mức độ 1 Bố trí ổn định dân cư ngoài tỉnh Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn
15 Mức độ 1 Mức độ 1 Công nhận làng nghề Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn