CƠ QUAN THỰC HIỆN

BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

Dịch vụ công mức 1:
Dịch vụ công mức 2:
Dịch vụ công mức 3:
Dịch vụ công mức 4:
Tổng số dịch vụ công:
Tìm thấy 106 thủ tục
TT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Công cụ
1 Mức độ 3 Mức độ 3 Cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam Lao động ngoài nước
2 Mức độ 2 Mức độ 2 Báo cáo giải trình nhu cầu, thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài An toàn lao động
3 Mức độ 2 Mức độ 2 Giải quyết hỗ trợ học nghề An toàn lao động
4 Mức độ 2 Mức độ 2 Giải thể cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền thành lập của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Bảo trợ xã hội
5 Mức độ 2 Mức độ 2 Tiếp nhận đối tượng tự nguyện vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh Bảo trợ xã hội
6 Mức độ 2 Mức độ 2 Thành lập hội đồng trường, bổ nhiệm chủ tịch và các thành viên hội đồng trường cao đẳng công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh Giáo dục nghề nghiệp
7 Mức độ 2 Mức độ 2 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động liên kết đào tạo với nước ngoài đối với trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp và doanh nghiệp Giáo dục nghề nghiệp
8 Mức độ 2 Mức độ 2 Chia, tách, sáp nhập trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài Giáo dục nghề nghiệp
9 Mức độ 2 Mức độ 2 Thủ tục giải quyết chế độ đối với thương binh và người hưởng chính sách như thương binh Người có công
10 Mức độ 2 Mức độ 2 Thủ tục hưởng lại chế độ ưu đãi đối với người có công hoặc thân nhân trong trường hợp: + Bị tạm đình chỉ chế độ do bị kết án tù đã chấp hành xong hình phạt tù; + Bị tạm đình chỉ do xuất cảnh trái phép nay trở về nước cư trú; + Đã đi khỏi địa phương nhưng không làm thủ tục di chuyển hồ sơ nay quay lại đề nghị tiếp tục hưởng chế độ; + Bị tạm đình chỉ chế độ chờ xác minh của cơ quan điều tra; Người có công
11 Mức độ 2 Mức độ 2 Thủ tục đính chính thông tin trên bia mộ liệt sĩ Người có công
12 Mức độ 2 Mức độ 2 Thủ tục hưởng mai táng phí, trợ cấp một lần khi người có công với cách mạng từ trần Người có công
13 Mức độ 2 Mức độ 2 Thủ tục xác nhận thương binh, người hưởng chính sách như thương binh đối với người bị thương không thuộc lực lượng công an, quân đội trong chiến tranh từ ngày 31/12/1991 trở về trước không còn giấy tờ Người có công
14 Mức độ 2 Mức độ 2 Giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp Việc làm
15 Mức độ 2 Mức độ 2 Đăng ký công bố hợp quy đối với sản phẩm hàng hóa An toàn lao động