CƠ QUAN THỰC HIỆN

BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

Dịch vụ công mức 1:
Dịch vụ công mức 2:
Dịch vụ công mức 3:
Dịch vụ công mức 4:
Tổng số dịch vụ công:
Tìm thấy 10 thủ tục
TT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Công cụ
1 Mức độ 3 Mức độ 3 Miễn, giảm tiền thuê đất trong Khu kinh tế Đất đai
2 Mức độ 3 Mức độ 3 Xác định, thông báo số tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng được khâu trừ vào số tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phải nộp Đất đai
3 Mức độ 2 Mức độ 2 Miễn tiền sử dụng đất đối với dự án được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất trong Khu kinh tế để đầu tư xây dựng nhà ở xã hội phục vụ đời sống cho người lao động Đất đai
4 Mức độ 2 Mức độ 2 Thủ tục thuê đất trong Khu Kinh tế- Thương mại đặc biệt Lao Bảo đối với tổ chức trong nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài nộp tiền thuê đất hàng năm Đất đai
5 Mức độ 2 Mức độ 2 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong khu công nghiệp, khu kinh tế cho các tổ chức, doanh nghiệp. Đất đai
6 Mức độ 2 Mức độ 2 Giao đất trong Khu Kinh tế đối với tổ chức không thu tiền sử dụng đất Đất đai
7 Mức độ 2 Mức độ 2 Thủ tục thuê đất trong Khu kinh tế đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài nộp tiền thuê đất một lần Đất đai
8 Mức độ 2 Mức độ 2 Giao đất trong khu kinh tế đối với tổ chức trong nước, người Việt nam định cư ở nước ngoài có thu tiền sử dụng đất Đất đai
9 Mức độ 2 Mức độ 2 Giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong khu kinh tế đối với hộ gia đình tái định cư, giao đất có thu tiền sử dụng đất. Đất đai
10 Mức độ 1 Mức độ 1 Chuyển nhượng tài sản gắn liền với đất trong các Khu công nghiệp, khu kinh tế của tỉnh (Đối với đất đã được UBND tỉnh giao một lần cho Ban quản lý, sử dụng) Đất đai