CƠ QUAN THỰC HIỆN

BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

Dịch vụ công mức 1:
Dịch vụ công mức 2:
Dịch vụ công mức 3:
Dịch vụ công mức 4:
Tổng số dịch vụ công:
Tìm thấy 13 thủ tục
TT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Công cụ
1 Mức độ 3 Mức độ 3 Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở
2 Mức độ 3 Mức độ 3 Xét, duyệt chính sách hỗ trợ đối với học sinh bán trú đang học tại các trường tiểu học, trung học cở sở ở xã, thôn đặc biệt khó khăn
3 Mức độ 2 Mức độ 2 Thành lập lớp năng khiếu thể dục thể thao thuộc trường trường tiểu học, trường trung học cơ sở
4 Mức độ 2 Mức độ 2 Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục
5 Mức độ 2 Mức độ 2 Hỗ trợ học tập đối với trẻ mẫu giáo, học sinh tiểu học, học sinh trung học cơ sở, sinh viên các dân tộc thiểu số rất ít người
6 Mức độ 2 Mức độ 2 Thuyên chuyển đối tượng học bổ túc THCS
7 Mức độ 2 Mức độ 2 Giải thể trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ (theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập)
8 Mức độ 2 Mức độ 2 Đề nghị phê duyệt việc dạy và học bằng tiếng nước ngoài
9 Mức độ 2 Mức độ 2 Cấp học bổng và hỗ trợ kinh phí mua phương tiện, đồ dùng học tập dùng riêng cho người khuyết tật học tại các cơ sở giáo dục
10 Mức độ 2 Mức độ 2 Thành lập trường trung học cơ sở công lập hoặc cho phép thành lập trường trung học cơ sở tư thục
11 Mức độ 2 Mức độ 2 Xác nhận hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa
12 Mức độ 2 Mức độ 2 Chuyển trường đối với học sinh tiểu học
13 Mức độ 2 Mức độ 2 Cấp học bổng và hỗ trợ kinh phí mua phương tiện, đồ dùng học tập dùng riêng cho người khuyết tật học tại các cơ sở giáo dục