CƠ QUAN THỰC HIỆN

BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

Dịch vụ công mức 1:
Dịch vụ công mức 2:
Dịch vụ công mức 3:
Dịch vụ công mức 4:
Tổng số dịch vụ công:
Tìm thấy 14 thủ tục
TT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Công cụ
1 Mức độ 4 Mức độ 4 Cấp giấy phép hoạt động in
2 Mức độ 4 Mức độ 4 Cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh
3 Mức độ 4 Mức độ 4 Cấp Giấy phép tổ chức triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm
4 Mức độ 4 Mức độ 4 Cấp lại giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm
5 Mức độ 4 Mức độ 4 Cấp lại giấy phép hoạt động in
6 Mức độ 4 Mức độ 4 Thay đổi thông tin đăng ký hoạt động cơ sở in
7 Mức độ 4 Mức độ 4 Đăng ký hoạt động cơ sở in
8 Mức độ 4 Mức độ 4 Đăng ký sử dụng máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu
9 Mức độ 4 Mức độ 4 Cấp giấy phép in gia công xuất bản phẩm cho nước ngoài
10 Mức độ 4 Mức độ 4 Cấp đổi giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm
11 Mức độ 4 Mức độ 4 Chuyển nhượng máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu
12 Mức độ 3 Mức độ 3 Cấp giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm
13 Mức độ 3 Mức độ 3 Cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh
14 Mức độ 2 Mức độ 2 Đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm