CƠ QUAN THỰC HIỆN

BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

Dịch vụ công mức 1:
Dịch vụ công mức 2:
Dịch vụ công mức 3:
Dịch vụ công mức 4:
Tổng số dịch vụ công:
Tìm thấy 184 thủ tục
TT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Công cụ
1 Mức độ 2 Mức độ 2 Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng được chuyển nhượng
2 Mức độ 2 Mức độ 2 Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh tổ chức hoà giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam
3 Mức độ 2 Mức độ 2 Thay đổi địa chỉ trụ sở của Trung tâm hòa giải thương mại từ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương này sang tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác
4 Mức độ 2 Mức độ 2 Đăng ký hành nghề luật sư với tư cách cá nhân
5 Mức độ 2 Mức độ 2 Thủ tục cấp Giấy xác nhận là người gốc Việt Nam
6 Mức độ 1 Mức độ 1 Giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại (cấp tỉnh)
7 Mức độ 1 Mức độ 1 Thành lập Hội công chứng viên
8 Mức độ 1 Mức độ 1 Xóa đăng ký hành nghề công chứng
9 Mức độ 1 Mức độ 1 Công chứng việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch
10 Mức độ 1 Mức độ 1 Công chứng văn bản khai nhận di sản
11 Mức độ 1 Mức độ 1 Thủ tục đăng ký hoạt động đối với doanh nghiệp đấu giá tài sản thành lập trước ngày Luật Đấu giá tài sản có hiệu lực thi hành tiếp tục hoạt động đấu giá tài sản và kinh doanh các ngành nghề khác
12 Mức độ 1 Mức độ 1 Miễn nhiệm giám định viên tư pháp
13 Mức độ 1 Mức độ 1 Chuyển đổi văn phòng luật sư thành công ty luật
14 Mức độ 1 Mức độ 1 Chấm dứt hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư trong trường hợp tổ chức hành nghề luật sư bị thu hồi Giấy đăng ký hoạt động hoặc Trưởng văn phòng luật sư, Giám đốc công ty luật trách nhiệm hữu hạn một thành viên hoặc tất cả các thành viên của công ty luật hợp danh, thành viên của công ty luật trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên bị thu hồi Chứng chỉ hành nghề luật sư
15 Mức độ 1 Mức độ 1 Giải quyết việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài đối với trường hợp cha dượng, mẹ kế nhận con riêng của vợ hoặc chồng; cô, cậu, dì, chú, bác ruột nhận cháu làm con nuôi