CƠ QUAN THỰC HIỆN

BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

Dịch vụ công mức 1:
Dịch vụ công mức 2:
Dịch vụ công mức 3:
Dịch vụ công mức 4:
Tổng số dịch vụ công:
Tìm thấy 118 thủ tục
TT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Công cụ
1 Mức độ 2 Mức độ 2 Phê duyệt, điều chỉnh, thiết kế dự toán công trình lâm sinh (đối với công trình lâm sinh thuộc dự án do Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định đầu tư)
2 Mức độ 2 Mức độ 2 Đăng ký mã số cơ sở nuôi, trồng các loài động vật rừng, thực vật rừng nguy cấp, quý, hiếm Nhóm II và động vật, thực vật hoang dã nguy cấp thuộc Phụ lục II và III CITES
3 Mức độ 2 Mức độ 2 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón
4 Mức độ 2 Mức độ 2 Cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản
5 Mức độ 2 Mức độ 2 Cấp đổi Phiếu kiểm soát thu hoạch sang Giấy chứng nhận xuất xứ cho lô nguyên liệu nhuyễn thể hai mảnh vỏ
6 Mức độ 2 Mức độ 2 Cấp gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép hoạt động: nuôi trồng thủy sản; Nổ mìn và các hoạt động gây nổ khác thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh
7 Mức độ 2 Mức độ 2 Cấp văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá trên biển
8 Mức độ 2 Mức độ 2 Cấp giấy xác nhận nguyên liệu thủy sản khai thác trong nước (theo yêu cầu)
9 Mức độ 2 Mức độ 2 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký tàu cá
10 Mức độ 2 Mức độ 2 Cấp, cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện sản xuất, ương dưỡng giống thủy sản (trừ giống thủy sản bố mẹ)
11 Mức độ 2 Mức độ 2 Phê duyệt Đề án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí trong rừng phòng hộ đối với khu rừng phòng hộ thuộc địa phương quản lý
12 Mức độ 1 Mức độ 1 Bố trí ổn định dân cư ngoài tỉnh
13 Mức độ 1 Mức độ 1 Kiểm tra chất lượng muối nhập khẩu
14 Mức độ 1 Mức độ 1 Phê duyệt Đề án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí trong rừng đặc dụng đối với khu rừng đặc dụng thuộc địa phương quản lý
15 Mức độ 1 Mức độ 1 Chi trả phí bảo hiểm nông nghiệp được hỗ trợ từ ngân sách nhà nước