CƠ QUAN THỰC HIỆN

BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

Dịch vụ công mức 1:
Dịch vụ công mức 2:
Dịch vụ công mức 3:
Dịch vụ công mức 4:
Tổng số dịch vụ công:
Tìm thấy 29 thủ tục
TT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Công cụ
1 Mức độ 2 Mức độ 2 Thủ tục đính chính thông tin trên bia mộ liệt sĩ
2 Mức độ 2 Mức độ 2 Thủ tục giám định vết thương còn sót
3 Mức độ 2 Mức độ 2 Thủ tục giải quyết chế độ đối với thương binh đồng thời là bệnh binh
4 Mức độ 2 Mức độ 2 Thủ tục giải quyết chế độ ưu đãi đối với thân nhân liệt sĩ
5 Mức độ 2 Mức độ 2 Thủ tục giải quyết chế độ người HĐKC giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế
6 Mức độ 2 Mức độ 2 Thủ tục giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ
7 Mức độ 2 Mức độ 2 Thủ tục giải quyết chế độ người có công giúp đỡ cách mạng
8 Mức độ 2 Mức độ 2 Thủ tục xác nhận thương binh, người hưởng chính sách như thương binh đối với người bị thương không thuộc lực lượng công an, quân đội trong chiến tranh từ ngày 31/12/1991 trở về trước không còn giấy tờ
9 Mức độ 2 Mức độ 2 Thủ tục giải quyết hưởng chế độ ưu đãi đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học
10 Mức độ 2 Mức độ 2 Thủ tục giải quyết chế độ ưu đãi đối với Bà mẹ Việt Nam anh hùng
11 Mức độ 2 Mức độ 2 Hỗ trợ, di chuyển hài cốt liệt sĩ
12 Mức độ 2 Mức độ 2 Thủ tục giám định lại thương tật do vết thương cũ tái phát và điều chỉnh chế độ
13 Mức độ 2 Mức độ 2 Thủ tục giải quyết chế độ người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày
14 Mức độ 2 Mức độ 2 Thủ tục giải quyết trợ cấp một lần đối với người có thành tích tham gia kháng chiến đã được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng hoặc Bằng khen của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
15 Mức độ 2 Mức độ 2 Thủ tục hưởng mai táng phí, trợ cấp một lần khi người có công với cách mạng từ trần