CƠ QUAN THỰC HIỆN

BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

Dịch vụ công mức 1:
Dịch vụ công mức 2:
Dịch vụ công mức 3:
Dịch vụ công mức 4:
Tổng số dịch vụ công:
Tìm thấy 106 thủ tục
TT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Công cụ
1 Mức độ 2 Mức độ 2 Giải thể trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; chấm dứt hoạt động phân hiệu của trường trung cấp có vốn đầu tư nước ngoài
2 Mức độ 2 Mức độ 2 Cho phép thành lập trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp tư thục hoạt động không vì lợi nhuận
3 Mức độ 2 Mức độ 2 Thủ tục đính chính thông tin trên bia mộ liệt sĩ
4 Mức độ 2 Mức độ 2 Thủ tục hưởng mai táng phí, trợ cấp một lần khi người có công với cách mạng từ trần
5 Mức độ 2 Mức độ 2 Thủ tục giám định vết thương còn sót
6 Mức độ 2 Mức độ 2 Tiếp nhận đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh
7 Mức độ 2 Mức độ 2 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động liên kết đào tạo với nước ngoài đối với trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp và doanh nghiệp
8 Mức độ 2 Mức độ 2 ách chức chủ tịch, các thành viên hội đồng trường trung cấp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Sở, Ủy ban nhân dân cấp huyện
9 Mức độ 2 Mức độ 2 Công nhận trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp tư thục, trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài chuyển sang hoạt động không vì lợi nhuận
10 Mức độ 2 Mức độ 2 Thủ tục giải quyết chế độ đối với thương binh đồng thời là bệnh binh
11 Mức độ 2 Mức độ 2 Thủ tục giải quyết chế độ ưu đãi đối với thân nhân liệt sĩ
12 Mức độ 2 Mức độ 2 Thủ tục giải quyết chế độ người HĐKC giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế
13 Mức độ 2 Mức độ 2 Thủ tục giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ
14 Mức độ 1 Mức độ 1 Quyết định công nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng từ 30% tổng số lao động trở lên là người khuyết tật
15 Mức độ 1 Mức độ 1 Thủ tục giải thể trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp công lập trực thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp tư thục trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương