CƠ QUAN THỰC HIỆN

BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

Dịch vụ công mức 1:
Dịch vụ công mức 2:
Dịch vụ công mức 3:
Dịch vụ công mức 4:
Tổng số dịch vụ công:
Tìm thấy 122 thủ tục
TT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Công cụ
1 Mức độ 2 Mức độ 2 Cấp Giấy phép liên vận Việt – Lào cho phương tiện
2 Mức độ 2 Mức độ 2 Cấp lại Giấy phép vận tải qua biên giới Campuchia - Lào - Việt Nam
3 Mức độ 2 Mức độ 2 Đăng ký lần đầu đối với phương tiện đang khai thác trên đường thủy nội địa
4 Mức độ 2 Mức độ 2 Xóa Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện
5 Mức độ 2 Mức độ 2 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện nhưng không thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện
6 Mức độ 2 Mức độ 2 Cho ý kiến trong giai đoạn lập dự án đầu tư xây dựng công trình bảo đảm an ninh, quốc phòng trên đường thủy nội địa địa phương
7 Mức độ 2 Mức độ 2 Công bố mở, cho phép hoạt động tại vùng nước khác không thuộc vùng nước trên tuyến đường thủy nội địa, vùng nước cảng biển hoặc khu vực hàng hải, được đánh dấu, xác định vị trí bằng phao hoặc cờ hiệu có màu sắc dễ quan sát
8 Mức độ 2 Mức độ 2 Thông báo thường xuyên, đột xuất luồng đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa địa phương
9 Mức độ 2 Mức độ 2 Thông báo lần đầu, định kỳ luồng đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa địa phương
10 Mức độ 2 Mức độ 2 Cấp phép thi công xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của quốc lộ đang khai thác
11 Mức độ 1 Mức độ 1 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng lần đầu
12 Mức độ 1 Mức độ 1 Công bố hạn chế giao thông đường thủy nội địa trong trường hợp tổ chức hoạt động thể thao, lễ hội, diễn tập trên đường thủy nội địa địa phương; đường thủy nội địa chuyên dùng nối đường thuỷ nội địa địa phương
13 Mức độ 1 Mức độ 1 Phê duyệt Phương án bảo đảm an toàn giao thông đối với hoạt động nạo vét trong vùng nước cảng biển, vùng nước đường thủy nội địa
14 Mức độ 1 Mức độ 1 Cấp giấy chứng nhận trung tâm sát hạch lái xe loại 3 đủ điều kiện hoạt động
15 Mức độ 1 Mức độ 1 Cấp lại giấy chứng nhận trung tâm sát hạch lái xe đủ điều kiện hoạt động