CƠ QUAN THỰC HIỆN

BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

Dịch vụ công mức 1:
Dịch vụ công mức 2:
Dịch vụ công mức 3:
Dịch vụ công mức 4:
Tổng số dịch vụ công:
Tìm thấy 80 thủ tục
TT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Công cụ
1 Mức độ 4 Mức độ 4 Công nhận trường mầm non đạt chuẩn Quốc gia
2 Mức độ 2 Mức độ 2 Xét tuyển học sinh vào trường dự bị đại học
3 Mức độ 2 Mức độ 2 Đăng ký dự thi trung học phổ thông quốc gia
4 Mức độ 1 Mức độ 1 Xác nhận hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa
5 Mức độ 1 Mức độ 1 Cho phép trường phổ thông dân tộc nội trú có cấp học cao nhất là trung học phổ thông hoạt động giáo dục
6 Mức độ 1 Mức độ 1 Thành lập trường trung học phổ thông công lập hoặc cho phép thành lập trường trung học phổ thông tư thục
7 Mức độ 1 Mức độ 1 Giải thể cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam
8 Mức độ 1 Mức độ 1 Đề nghị miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập cho học sinh, sinh viên
9 Mức độ 1 Mức độ 1 Cho phép trường trung học phổ thông chuyên hoạt động trở lại
10 Mức độ 1 Mức độ 1 Cho phép hoạt động giáo dục nghề nghiệp trở lại đối với nhóm ngành đào tạo giáo viên trình độ trung cấp
11 Mức độ 1 Mức độ 1 Thành lập trường trung cấp sư phạm công lập, cho phép thành lập trường trung cấp sư phạm tư thục
12 Mức độ 1 Mức độ 1 Thành lập và công nhận hội đồng quản trị trường đại học tư thục
13 Mức độ 1 Mức độ 1 Đề nghị phê duyệt việc dạy và học bằng tiếng nước ngoài
14 Mức độ 1 Mức độ 1 Hỗ trợ học tập đối với học sinh trung học phổ thông các dân tộc thiểu số rất ít người
15 Mức độ 1 Mức độ 1 Sáp nhập, chia tách trường trung học phổ thông chuyên