CƠ QUAN THỰC HIỆN

BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

Dịch vụ công mức 1:
Dịch vụ công mức 2:
Dịch vụ công mức 3:
Dịch vụ công mức 4:
Tổng số dịch vụ công:
Tìm thấy 131 thủ tục
TT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Công cụ
1 Mức độ 4 Mức độ 4 Tiếp nhận, rà soát Biểu mẫu đăng ký giá thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương
2 Mức độ 3 Mức độ 3 Đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại tại Việt Nam
3 Mức độ 3 Mức độ 3 Cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu
4 Mức độ 3 Mức độ 3 Cấp Giấy phép bán buôn rượu trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
5 Mức độ 2 Mức độ 2 Cấp lại Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu
6 Mức độ 2 Mức độ 2 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu
7 Mức độ 2 Mức độ 2 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá
8 Mức độ 2 Mức độ 2 Đăng ký thay đổi dấu nghiệp vụ giám định thương mại
9 Mức độ 2 Mức độ 2 Cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn vận chuyển hàng công nghiệp nguy hiểm
10 Mức độ 2 Mức độ 2 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào phương tiện vận tải
11 Mức độ 2 Mức độ 2 Huấn luyện và cấp mới thẻ an toàn điện
12 Mức độ 2 Mức độ 2 Cấp giấy phép kinh doanh đồng thời với giấy phép lập cơ sở bán lẻ được quy định tại Điều 20 Nghị định số 09/2018/NĐ-CP
13 Mức độ 2 Mức độ 2 Chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam thuộc thẩm quyền cấp của Cơ quan cấp Giấy phép
14 Mức độ 2 Mức độ 2 Thủ tục đăng ký kinh doanh tại khu (điểm) chợ biên giới
15 Mức độ 2 Mức độ 2 Thủ tục lựa chọn thương nhân được phép tái xuất hàng hóa tạm nhập, tái xuất có điều kiện và hàng hóa tạm nhập, tái xuất theo Giấy phép qua cửa khẩu phụ, lối mở biên giới