CƠ QUAN THỰC HIỆN

BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

Dịch vụ công mức 1:
Dịch vụ công mức 2:
Dịch vụ công mức 3:
Dịch vụ công mức 4:
Tổng số dịch vụ công:
Tìm thấy 12 thủ tục
TT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Công cụ
1 Mức độ 3 Mức độ 3 Thủ tục cấp lại giấy phép xây dựng do bị rách, nát hoặc bị mất
2 Mức độ 3 Mức độ 3 Điều chỉnh Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài đặt trụ sở tại khu công nghiệp, khu kinh tế
3 Mức độ 3 Mức độ 3 Thủ tục gia hạn giấy phép xây dựng
4 Mức độ 2 Mức độ 2 Cấp giấy phép xây dựng đối với trường hợp sửa chữa, cải tạo công trình; nhà ở riêng lẻ
5 Mức độ 2 Mức độ 2 Thủ tục cấp giấy phép xây dựng đối với trường hợp di dời công trình; nhà ở riêng lẻ
6 Mức độ 2 Mức độ 2 Thủ tục cấp mới giấy phép xây dựng theo giai đoạn
7 Mức độ 2 Mức độ 2 Thủ tục cấp mới giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ
8 Mức độ 2 Mức độ 2 Thủ tục cấp mới giấy phép xây dựng công trình theo tuyến
9 Mức độ 2 Mức độ 2 Thủ tục cấp mới giấy phép xây dựng công trình không theo tuyến
10 Mức độ 2 Mức độ 2 Thủ tục cấp mới giấy phép xây dựng cho dự án
11 Mức độ 2 Mức độ 2 Thủ tục điều chỉnh giấy phép xây dựng
12 Mức độ 1 Mức độ 1 Thẩm định thiết kế cơ sở của dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn khác