CƠ QUAN THỰC HIỆN

BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

Dịch vụ công mức 1:
Dịch vụ công mức 2:
Dịch vụ công mức 3:
Dịch vụ công mức 4:
Tổng số dịch vụ công:
Tìm thấy 4 thủ tục
TT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Công cụ
1 Mức độ 2 Mức độ 2 Cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa Mẫu D
2 Mức độ 2 Mức độ 2 Cấp Giấy phép kinh doanh bán buôn (hoặc đại lý bán buôn) sản phẩm thuốc lá (Khu Kinh tế)
3 Mức độ 2 Mức độ 2 Cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa Mẫu S (C/O Form S)
4 Mức độ 2 Mức độ 2 Cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) sản phẩm thuốc lá