CƠ QUAN THỰC HIỆN

BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

Dịch vụ công mức 1:
Dịch vụ công mức 2:
Dịch vụ công mức 3:
Dịch vụ công mức 4:
Tổng số dịch vụ công:
Tìm thấy 72 thủ tục
TT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Công cụ
1 Mức độ 3 Mức độ 3 Giãn tiến độ đầu tư. BQL
2 Mức độ 3 Mức độ 3 Thủ tục gia hạn giấy phép xây dựng
3 Mức độ 2 Mức độ 2 Giao đất trong khu kinh tế đối với tổ chức trong nước, người Việt nam định cư ở nước ngoài có thu tiền sử dụng đất
4 Mức độ 2 Mức độ 2 Thành lập văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC. BQL
5 Mức độ 2 Mức độ 2 Điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình tổ chức kinh tế. BQL
6 Mức độ 2 Mức độ 2 Cấp Giấy phép kinh doanh hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài vào khu công nghiệp, khu kinh tế
7 Mức độ 2 Mức độ 2 Thủ tục cấp mới giấy phép xây dựng công trình theo tuyến
8 Mức độ 2 Mức độ 2 Thủ tục điều chỉnh giấy phép xây dựng
9 Mức độ 2 Mức độ 2 Chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư. BQL
10 Mức độ 2 Mức độ 2 Cấp số tiếp nhận Phiếu Công bố sản phẩm mỹ phẩm
11 Mức độ 2 Mức độ 2 Chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài đặt trụ sở tại KCN, KKT
12 Mức độ 1 Mức độ 1 Quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư). BQL
13 Mức độ 1 Mức độ 1 Chuyển nhượng tài sản gắn liền với đất trong các Khu công nghiệp, khu kinh tế của tỉnh (Đối với đất đã được UBND tỉnh giao một lần cho Ban quản lý, sử dụng)
14 Mức độ 1 Mức độ 1 Điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ, UBND cấp tỉnh (đối với dự án đầu tư không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư). BQL
15 Mức độ 1 Mức độ 1 Nộp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. BQL