CƠ QUAN THỰC HIỆN

DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

TTHC:
DVCTT một phần :
DVCTT toàn trình:
Tổng số:
Tìm thấy 2 thủ tục
TT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Công cụ
1 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa Trồng trọt UBND Thành phố Đông Hà
2 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Phê duyệt kế hoạch khuyến nông địa phương (cấp xã) Trồng trọt UBND Thành phố Đông Hà
  Liên hệ