CƠ QUAN THỰC HIỆN

DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

TTHC:
DVCTT một phần :
DVCTT toàn trình:
Tổng số:
Tìm thấy 3 thủ tục
TT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Công cụ
1 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Thông báo thành lập tổ hợp tác Thành lập và hoạt động của hợp tác xã (liên hiệp hợp tác xã) UBND Thành phố Đông Hà
2 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Thông báo thay đổi tổ hợp tác Thành lập và hoạt động của hợp tác xã (liên hiệp hợp tác xã) UBND Thành phố Đông Hà
3 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Thông báo chấm dứt hoạt động của tổ hợp tác Thành lập và hoạt động của hợp tác xã (liên hiệp hợp tác xã) UBND Thành phố Đông Hà
  Liên hệ