CƠ QUAN THỰC HIỆN

DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

TTHC:
DVCTT một phần :
DVCTT toàn trình:
Tổng số:
Tìm thấy 5 thủ tục
TT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Công cụ
1 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Thủ tục công nhận tổ trưởng tổ hòa giải Phổ biến giáo dục pháp luật UBND Thành phố Đông Hà
2 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Thủ tục công nhận hòa giải viên Phổ biến giáo dục pháp luật UBND Thành phố Đông Hà
3 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Thủ tục thôi làm hòa giải viên Phổ biến giáo dục pháp luật UBND Thành phố Đông Hà
4 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Thủ tục công nhận tuyên truyền viên pháp luật Phổ biến giáo dục pháp luật UBND Thành phố Đông Hà
5 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Thủ tục cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luật Phổ biến giáo dục pháp luật UBND Thành phố Đông Hà
  Liên hệ