CƠ QUAN THỰC HIỆN

DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

TTHC:
DVCTT một phần :
DVCTT toàn trình:
Tổng số:
Tìm thấy 11 thủ tục
TT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Công cụ
1 DVCTT một phần DVCTT một phần Giải quyết chế độ mai táng phí đối với cựu chiến binh Người có công UBND Thành phố Đông Hà
2 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Thủ tục xác nhận vào đơn đề nghị di chuyển hài cốt liệt sĩ; đơn đề nghị thăm viếng mộ liệt sĩ Người có công UBND Thành phố Đông Hà
3 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Thủ tục giải quyết trợ cấp một lần đối với người có thành tích tham gia kháng chiến đã được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng hoặc Bằng khen của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Người có công UBND Thành phố Đông Hà
4 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Thủ tục giải quyết chế độ đối với thân nhân liệt sĩ Người có công UBND Thành phố Đông Hà
5 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Thủ tục giải quyết chế độ đối với Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến Người có công UBND Thành phố Đông Hà
6 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Thủ tục giải quyết chế độ người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày Người có công UBND Thành phố Đông Hà
7 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Thủ tục giải quyết chế độ người HĐKC giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế Người có công UBND Thành phố Đông Hà
8 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Thủ tục xác nhận thương binh, người hưởng chính sách như thương binh đối với người bị thương không thuộc lực lượng công an, quân đội trong chiến tranh từ ngày 31/12/1991 trở về trước không còn giấy tờ Người có công UBND Thành phố Đông Hà
9 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Thủ tục hỗ trợ, di chuyển hài cốt liệt sĩ Người có công UBND Thành phố Đông Hà
10 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Thủ tục giải quyết chế độ người có công giúp đỡ cách mạng Người có công UBND Thành phố Đông Hà
11 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Hồ sơ, thủ tục thực hiện chế độ trợ cấp một lần đối với thân nhân người hoạt động kháng chiến được tặng huân chương, huy chương chết trước ngày 01 tháng 01 năm 1995 mà chưa được hưởng chế độ ưu đãi. Người có công UBND Thành phố Đông Hà
  Liên hệ