CƠ QUAN THỰC HIỆN

DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

TTHC:
DVCTT một phần :
DVCTT toàn trình:
Tổng số:
Tìm thấy 13 thủ tục
TT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Công cụ
1 DVCTT một phần DVCTT một phần Công nhận và giải quyết chế độ con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học Người có công UBND Thành phố Đông Hà
2 DVCTT một phần DVCTT một phần Công nhận và giải quyết chế độ người hoạt động cách mạng, kháng chiến, bảo vệ tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế bị địch bắt tù, đày Người có công UBND Thành phố Đông Hà
3 DVCTT một phần DVCTT một phần Giải quyết chế độ người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế Người có công UBND Thành phố Đông Hà
4 DVCTT một phần DVCTT một phần Giải quyết chế độ người có công giúp đỡ cách mạng. Người có công UBND Thành phố Đông Hà
5 DVCTT một phần DVCTT một phần Giải quyết chế độ hỗ trợ để theo học đến trình độ đại học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân Người có công UBND Thành phố Đông Hà
6 DVCTT một phần DVCTT một phần Hưởng trợ cấp khi người có công đang hưởng trợ cấp ưu đãi từ trần Người có công UBND Thành phố Đông Hà
7 DVCTT một phần DVCTT một phần Bổ sung tình hình thân nhân trong hồ sơ liệt sĩ. Người có công UBND Thành phố Đông Hà
8 DVCTT một phần DVCTT một phần Giải quyết chế độ trợ cấp ưu đãi đối với thân nhân liệt sĩ Người có công UBND Thành phố Đông Hà
9 DVCTT một phần DVCTT một phần Giải quyết chế độ ưu đãi đối với Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến hiện không công tác trong quân đội, công an Người có công UBND Thành phố Đông Hà
10 DVCTT một phần DVCTT một phần Giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ. Người có công UBND Thành phố Đông Hà
11 DVCTT một phần DVCTT một phần Giải quyết chế độ ưu đãi đối với trường hợp tặng hoặc truy tặng danh hiệu vinh dự nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” Người có công UBND Thành phố Đông Hà
12 DVCTT một phần DVCTT một phần Công nhận và giải quyết chế độ ưu đãi người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học Người có công UBND Thành phố Đông Hà
13 DVCTT một phần DVCTT một phần Thủ tục xác nhận vào đơn đề nghị di chuyển hài cốt liệt sĩ; đơn đề nghị thăm viếng mộ liệt sĩ Người có công UBND Thành phố Đông Hà
  Liên hệ