CƠ QUAN THỰC HIỆN

DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

TTHC:
DVCTT một phần :
DVCTT toàn trình:
Tổng số:
Tìm thấy 75 thủ tục
TT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Công cụ
1 DVCTT một phần DVCTT một phần Thủ tục đăng ký khai sinh Hộ tịch UBND Thành phố Đông Hà
2 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Thủ tục công nhận câu lạc bộ thể thao cơ sở Thể dục thể thao UBND Thành phố Đông Hà
3 DVCTT một phần DVCTT một phần Hòa giải tranh chấp đất đai (cấp xã) Đất đai UBND Thành phố Đông Hà
4 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình giải thể nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập (theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập) Giáo dục đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở khác UBND Thành phố Đông Hà
5 DVCTT một phần DVCTT một phần Thủ tục đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân Hộ tịch UBND Thành phố Đông Hà
6 DVCTT một phần DVCTT một phần Giải quyết chế độ mai táng phí đối với cựu chiến binh Người có công UBND Thành phố Đông Hà
7 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Cho phép cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học Giáo dục đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở khác UBND Thành phố Đông Hà
8 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập Giáo dục đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở khác UBND Thành phố Đông Hà
9 DVCTT một phần DVCTT một phần Thủ tục đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, con Hộ tịch UBND Thành phố Đông Hà
10 DVCTT một phần DVCTT một phần Thủ tục đăng ký lại khai sinh Hộ tịch UBND Thành phố Đông Hà
11 DVCTT một phần DVCTT một phần Thủ tục đăng ký khai tử Hộ tịch UBND Thành phố Đông Hà
12 DVCTT một phần DVCTT một phần Đăng ký lại khai tử Hộ tịch UBND Thành phố Đông Hà
13 DVCTT một phần DVCTT một phần Thủ tục đăng ký kết hôn Hộ tịch UBND Thành phố Đông Hà
14 DVCTT một phần DVCTT một phần Thủ tục đăng ký lại kết hôn Hộ tịch UBND Thành phố Đông Hà
15 DVCTT một phần DVCTT một phần Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin hộ tịch Hộ tịch UBND Thành phố Đông Hà
  Liên hệ