CƠ QUAN THỰC HIỆN

DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

TTHC:
DVCTT một phần :
DVCTT toàn trình:
Tổng số:
Tìm thấy 6 thủ tục
TT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Công cụ
1 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Thủ tục đăng ký tổ chức lễ hội cấp huyện Văn hóa cơ sở UBND Thành phố Đông Hà
2 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Thủ tục thông báo tổ chức lễ hội cấp huyện Văn hóa cơ sở UBND Thành phố Đông Hà
3 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Thủ tục xét tặng danh hiệu Khu dân cư văn hóa hàng năm Văn hóa cơ sở UBND Thành phố Đông Hà
4 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Thủ tục xét tặng Giấy khen Khu dân cư văn hóa Văn hóa cơ sở UBND Thành phố Đông Hà
5 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Thủ tục cấp Giấy phép điều chỉnh Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke (do cơ quan quản lý nhà nước về văn hóa cấp huyện cấp) Văn hóa cơ sở UBND Thành phố Đông Hà
6 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Thủ tục cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke (do cơ quan quản lý nhà nước về văn hóa cấp huyện cấp) Văn hóa cơ sở UBND Thành phố Đông Hà
  Liên hệ