CƠ QUAN THỰC HIỆN

DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

TTHC:
DVCTT một phần :
DVCTT toàn trình:
Tổng số:
Tìm thấy 20 thủ tục
TT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Công cụ
1 DVCTT một phần DVCTT một phần Cấp giấy giới thiệu đi thăm viếng mộ liệt sĩ và hỗ trợ thăm viếng mộ liệt sĩ Người có công UBND Thành phố Đông Hà
2 DVCTT một phần DVCTT một phần Hỗ trợ người có công đi làm phương tiện, dụng cụ trợ giúp chỉnh hình; đi điều trị phục hồi chức năng Người có công UBND Thành phố Đông Hà
3 DVCTT một phần DVCTT một phần Thủ tục giải quyết chế độ người HĐKC giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế Người có công UBND Thành phố Đông Hà
4 DVCTT một phần DVCTT một phần Thủ tục hưởng mai táng phí, trợ cấp một lần khi người có công với cách mạng từ trần Người có công UBND Thành phố Đông Hà
5 DVCTT một phần DVCTT một phần Thủ tục giải quyết trợ cấp tiền tuất hàng tháng cho thân nhân khi người có công từ trần Người có công UBND Thành phố Đông Hà
6 DVCTT một phần DVCTT một phần Thủ tục giải quyết chế độ đối với thân nhân liệt sĩ Người có công UBND Thành phố Đông Hà
7 DVCTT một phần DVCTT một phần Thủ tục giải quyết chế độ đối với Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến Người có công UBND Thành phố Đông Hà
8 DVCTT một phần DVCTT một phần Thủ tục giải quyết hưởng chế độ ưu đãi đối với con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học Người có công UBND Thành phố Đông Hà
9 DVCTT một phần DVCTT một phần Thủ tục giải quyết hưởng chế độ ưu đãi người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học Người có công UBND Thành phố Đông Hà
10 DVCTT một phần DVCTT một phần Thủ tục giải quyết chế độ người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày Người có công UBND Thành phố Đông Hà
11 DVCTT một phần DVCTT một phần Thủ tục giải quyết chế độ ưu đãi đối với Bà mẹ Việt Nam anh hùng Người có công UBND Thành phố Đông Hà
12 DVCTT một phần DVCTT một phần Thủ tục giải quyết chế độ người có công giúp đỡ cách mạng Người có công UBND Thành phố Đông Hà
13 DVCTT một phần DVCTT một phần Hồ sơ, thủ tục thực hiện chế độ trợ cấp một lần đối với thân nhân người hoạt động kháng chiến được tặng huân chương, huy chương chết trước ngày 01 tháng 01 năm 1995 mà chưa được hưởng chế độ ưu đãi. Người có công UBND Thành phố Đông Hà
14 DVCTT một phần DVCTT một phần Thủ tục giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ Người có công UBND Thành phố Đông Hà
15 DVCTT một phần DVCTT một phần Thủ tục bổ sung tình hình thân nhân trong hồ sơ liệt sĩ Người có công UBND Thành phố Đông Hà
  Liên hệ