CƠ QUAN THỰC HIỆN

DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

Dịch vụ công mức 1:
Dịch vụ công mức 2:
Dịch vụ công mức 3:
Dịch vụ công mức 4:
Tổng số dịch vụ công:
Tìm thấy 20 thủ tục
TT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Công cụ
1 Mức độ 3 Mức độ 3 Cấp giấy giới thiệu đi thăm viếng mộ liệt sĩ và hỗ trợ thăm viếng mộ liệt sĩ Người có công
2 Mức độ 3 Mức độ 3 Hỗ trợ người có công đi làm phương tiện, dụng cụ trợ giúp chỉnh hình; đi điều trị phục hồi chức năng Người có công
3 Mức độ 4 Mức độ 4 Thủ tục giải quyết chế độ người HĐKC giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế Người có công
4 Mức độ 4 Mức độ 4 Thủ tục hưởng mai táng phí, trợ cấp một lần khi người có công với cách mạng từ trần Người có công
5 Mức độ 3 Mức độ 3 Thủ tục giải quyết trợ cấp tiền tuất hàng tháng cho thân nhân khi người có công từ trần Người có công
6 Mức độ 4 Mức độ 4 Thủ tục giải quyết chế độ đối với thân nhân liệt sĩ Người có công
7 Mức độ 3 Mức độ 3 Thủ tục giải quyết chế độ đối với Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến Người có công
8 Mức độ 3 Mức độ 3 Thủ tục giải quyết hưởng chế độ ưu đãi đối với con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học Người có công
9 Mức độ 3 Mức độ 3 Thủ tục giải quyết hưởng chế độ ưu đãi người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học Người có công
10 Mức độ 4 Mức độ 4 Thủ tục giải quyết chế độ người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày Người có công
11 Mức độ 4 Mức độ 4 Thủ tục giải quyết chế độ ưu đãi đối với Bà mẹ Việt Nam anh hùng Người có công
12 Mức độ 4 Mức độ 4 Thủ tục giải quyết chế độ người có công giúp đỡ cách mạng Người có công
13 Mức độ 4 Mức độ 4 Hồ sơ, thủ tục thực hiện chế độ trợ cấp một lần đối với thân nhân người hoạt động kháng chiến được tặng huân chương, huy chương chết trước ngày 01 tháng 01 năm 1995 mà chưa được hưởng chế độ ưu đãi. Người có công
14 Mức độ 4 Mức độ 4 Thủ tục giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ Người có công
15 Mức độ 4 Mức độ 4 Thủ tục bổ sung tình hình thân nhân trong hồ sơ liệt sĩ Người có công
  Liên hệ