CƠ QUAN THỰC HIỆN

DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

TTHC:
DVCTT một phần :
DVCTT toàn trình:
Tổng số:
Tìm thấy 3 thủ tục
TT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Công cụ
1 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục trở lại Giáo dục mầm non UBND Thành phố Đông Hà
2 DVCTT một phần DVCTT một phần Hỗ trợ ăn trưa đối với trẻ em mẫu giáo Giáo dục mầm non UBND Thành phố Đông Hà
3 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Sáp nhập, chia, tách trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ Giáo dục mầm non UBND Thành phố Đông Hà
  Liên hệ