CƠ QUAN THỰC HIỆN

DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

TTHC:
DVCTT một phần :
DVCTT toàn trình:
Tổng số:
Tìm thấy 175 thủ tục
TT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Công cụ
1 DVCTT một phần DVCTT một phần Phê duyệt Phương án khai thác thực vật rừng loài thông thường thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện Lâm nghiệp UBND Thành phố Đông Hà
2 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công trình cấp III, cấp IV (Công trình không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ Quản lý hoạt động xây dựng UBND Thành phố Đông Hà
3 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Thủ tục đề nghị tổ chức cuộc lễ ngoài cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức ở một huyện Tín ngưỡng, tôn giáo UBND Thành phố Đông Hà
4 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Thủ tục đề nghị giảng đạo ngoài địa bàn phụ trách, cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức ở một huyện Tín ngưỡng, tôn giáo UBND Thành phố Đông Hà
5 DVCTT một phần DVCTT một phần Thủ tục tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở Thi đua khen thưởng UBND Thành phố Đông Hà
6 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp thuộc thẩm quyền của UBND huyện (trên địa bàn từ 02 xã trở lên) Thủy lợi UBND Thành phố Đông Hà
7 DVCTT một phần DVCTT một phần Thủ tục tặng danh hiệu Lao động tiên tiến Thi đua khen thưởng UBND Thành phố Đông Hà
8 DVCTT một phần DVCTT một phần Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích thi đua theo đợt, chuyên đề Thi đua khen thưởng UBND Thành phố Đông Hà
9 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc Hệ thống văn bằng, chứng chỉ UBND Thành phố Đông Hà
10 DVCTT một phần DVCTT một phần Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích đột xuất Thi đua khen thưởng UBND Thành phố Đông Hà
11 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Thủ tục báo cáo tổ chức đại hội nhiệm kỳ, đại hội bất thường cấp huyện Hội, Tổ chức phi chính phủ UBND Thành phố Đông Hà
12 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về khen thưởng đối ngoại Thi đua khen thưởng UBND Thành phố Đông Hà
13 DVCTT một phần DVCTT một phần Đăng ký thành lập cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền giải quyết của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Bảo trợ xã hội UBND Thành phố Đông Hà
14 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Cho phép trung tâm học tập cộng đồng hoạt động trở lại Giáo dục đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở khác UBND Thành phố Đông Hà
15 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động trở lại Giáo dục đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở khác UBND Thành phố Đông Hà
  Liên hệ