CƠ QUAN THỰC HIỆN

DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

TTHC:
DVCTT một phần :
DVCTT toàn trình:
Tổng số:
Tìm thấy 212 thủ tục
TT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Công cụ
1 DVCTT một phần DVCTT một phần Phê duyệt Phương án khai thác thực vật rừng loài thông thường thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện Lâm nghiệp UBND Thành phố Đông Hà
2 DVCTT một phần DVCTT một phần Công bố tổ chức, cá nhân đủ điều kiện cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng Phòng, chống tệ nạn xã hội UBND Thành phố Đông Hà
3 DVCTT một phần DVCTT một phần Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công trình cấp III, cấp IV (Công trình không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ Quản lý hoạt động xây dựng UBND Thành phố Đông Hà
4 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Thủ tục đề nghị tổ chức cuộc lễ ngoài cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức ở một huyện Tín ngưỡng, tôn giáo UBND Thành phố Đông Hà
5 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Thủ tục đề nghị giảng đạo ngoài địa bàn phụ trách, cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức ở một huyện Tín ngưỡng, tôn giáo UBND Thành phố Đông Hà
6 DVCTT một phần DVCTT một phần Thủ tục tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở Thi đua khen thưởng UBND Thành phố Đông Hà
7 DVCTT một phần DVCTT một phần Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp thuộc thẩm quyền của UBND huyện (trên địa bàn từ 02 xã trở lên) Thủy lợi UBND Thành phố Đông Hà
8 DVCTT một phần DVCTT một phần Thủ tục đăng ký lại khai sinh có yếu tố nước ngoài Hộ tịch UBND Thành phố Đông Hà
9 DVCTT một phần DVCTT một phần Thủ tục tặng danh hiệu Lao động tiên tiến Thi đua khen thưởng UBND Thành phố Đông Hà
10 DVCTT một phần DVCTT một phần Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích thi đua theo đợt, chuyên đề Thi đua khen thưởng UBND Thành phố Đông Hà
11 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc Hệ thống văn bằng, chứng chỉ UBND Thành phố Đông Hà
12 DVCTT một phần DVCTT một phần Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích đột xuất Thi đua khen thưởng UBND Thành phố Đông Hà
13 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Đề nghị đánh giá, công nhận “Đơn vị học tập” cấp huyện Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân UBND Thành phố Đông Hà
14 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Thủ tục báo cáo tổ chức đại hội nhiệm kỳ, đại hội bất thường cấp huyện Hội, Tổ chức phi chính phủ UBND Thành phố Đông Hà
15 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về khen thưởng đối ngoại Thi đua khen thưởng UBND Thành phố Đông Hà
  Liên hệ