CƠ QUAN THỰC HIỆN

DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

TTHC:
DVCTT một phần :
DVCTT toàn trình:
Tổng số:
Tìm thấy 16 thủ tục
TT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Công cụ
1 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Công bố cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng Y tế Dự phòng Sở Y tế
2 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Công bố cơ sở xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học cấp I, cấp II Y tế Dự phòng Sở Y tế
3 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Công bố đủ điều kiện thực hiện hoạt động quan trắc môi trường lao động thuộc thẩm quyền của Sở Y tế Y tế Dự phòng Sở Y tế
4 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Công bố cơ sở đủ điều kiện sản xuất chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế Y tế Dự phòng Sở Y tế
5 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Công bố cơ sở đủ điều kiện cung cấp dịch vụ diệt côn trùng, diệt khuẩn trong lĩnh vực gia dụng và y tế bằng chế phẩm Y tế Dự phòng Sở Y tế
6 DVCTT một phần DVCTT một phần Điều chỉnh giấy chứng nhận đủ điều kiện xét nghiệm khẳng định các trường hợp HIV dương tính thuộc thẩm quyền của Sở Y tế Y tế Dự phòng Sở Y tế
7 DVCTT một phần DVCTT một phần Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện xét nghiệm khẳng định các trường hợp HIV dương tính thuộc thẩm quyền của Sở Y tế Y tế Dự phòng Sở Y tế
8 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Cấp thẻ nhân viên tiếp cận cộng đồng Y tế Dự phòng Sở Y tế
9 DVCTT một phần DVCTT một phần Công bố đủ điều kiện điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện Y tế Dự phòng Sở Y tế
10 DVCTT một phần DVCTT một phần Cấp mới giấy chứng nhận đủ điều kiện xét nghiệm khẳng định các trường hợp HIV dương tính thuộc thẩm quyền của Sở Y tế Y tế Dự phòng Sở Y tế
11 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Cấp lại thẻ nhân viên tiếp cận cộng đồng Y tế Dự phòng Sở Y tế
12 DVCTT một phần DVCTT một phần Công bố lại đối với cơ sở đủ điều kiện điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện khi có thay đổi về tên, địa chỉ, về cơ sở vật chất, trang thiết bị và nhân sự Y tế Dự phòng Sở Y tế
13 DVCTT một phần DVCTT một phần Công bố lại đối với cơ sở công bố đủ điều kiện điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện bằng phương thức điện tử khi hồ sơ công bố bị hư hỏng hoặc bị mất Y tế Dự phòng Sở Y tế
14 DVCTT một phần DVCTT một phần Công bố lại đối với cơ sở điều trị sau khi hết thời hạn bị tạm đình chỉ Y tế Dự phòng Sở Y tế
15 DVCTT một phần DVCTT một phần Xác định trường hợp được bồi thường do xảy ra tai biến trong tiêm chủng Y tế Dự phòng Sở Y tế
  Liên hệ